img9655_be_13950110-174248_-410×285

اندیشه‌های حافظ به نحو شایسته‌ای معرفی نشده است

محمود شالویی در نخستین نشست شورای عالی سیاست‌گذاری ستاد بین‌المللی بزرگداشت حافظ شیرازی، گفت: باید پژوهش‌های انجام شده در حوزه حافظ را برای مردم و دانش‌آموزان دسترس‌پذیر کنیم.
یکشنبه 18 تیر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612