۵۶۳۴۵۲۳۴۲۱

آیینه در برابر خورشیدِ استاد احمد مهدوی دامغانی

«آیینه در برابر خورشید» عنوان اثری است در شناخت زندگی استاد احمد مهدوی دامغانی، به‌کوشش سیّد محسن علوی‌زاده و سیّد حسین حسینی نورزاد، از منشورات نشر نی در سال ۱۳۹۹.
یکشنبه 28 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612