۱۱

آیا تغییر خط فارسی امکان‌پذیر است؟

در شمارۀ پیشینِ کتاب ماه ادبیات اظهارات دکتر کوروش صفوی دربارۀ لزوم تغییر خط فارسی و مشروح پیشنهادات ایشان و همچنین نظرات برخی دیگر از استادان زبان و ادبیات فارسی در این باره را خواندیم
سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612