فاقد تصویر شاخص

سهل نامه (پژوهشی دربارۀ سهل تُستَری، آراء و شاگردان وی)

ضمیمۀ 37 آینۀ میراث - دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای متن شناسی، (دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ شمارۀ 37، سال 1393) با عنوان سهل نامه (پژوهشی دربارۀ سهل تُستَری، آراء و شاگردان وی) به کوشش سیدمحمد (منصور) طباطبائی بهبهانی منتشر شد
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
sharh1

شرح الحکمه العرشیه ملا اسماعیل اصفهانی پاسخی به جرح عرشیه احسائی

رسالۀ «شرح الحکمه العرشیه» اثر حکیم ملا اسماعیل اصفهانی (واحدالعین) شرحی توضیحی بر کتاب عرشیۀ ملاصدرا است. هدف اصلی شارح از تألیف رساله، پاسخ به اشکالات احسائی بر عرشیه ملاصدرا است
شنبه 29 تیر 1392
leilimajnon

نگاهی به نسخه خطی مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی

هدف پژوهش حاضر، معرفی نسخۀ خطی مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی، سرودۀ سال ۸۹۵ ق، مضبوط به شمارۀ ۱۰۳۷۹ در کتابخانۀ آیت‌الله مرعشی نجفی است
چهارشنبه 26 تیر 1392
ZA-22-Copy

کهن‌ترین منظومه حماسی شیعی در وصف امام علی (ع)

علی‌نامه کهن‌ترین منظومه حماسی شیعی شناخته شده از نیمهٔ دوم قرن پنجم هجری است
جمعه 3 خرداد 1392
0as-1

رستخیز ناگهان نقش صناعات صوری در مثنوی معنوی

فرزاد اقبال در شماره ۵۰ دوفصلنامه تخصصی آینه میراث مقاله ای درباره رستخیز ناگهان نقش صناعات صوری در مثنوی معنوی نوشته است.
سه‌شنبه 31 مرداد 1391
ayene1

انیس‌ العاقلین ملامیر گیلانی و نسخه‌های آن

نازیلا ابویی مهریزی در شماره ۵۰ دوفصلنامه تخصصی آینه میراث مقاله ای درباره انیس العاقلین ملامیر گیلانی و نسخه های آن نوشته است.
شنبه 28 مرداد 1391
naghdedastom

نقدِ تصحیح، تنقیح، ویرایش و مقابله دستور الکاتب فی تعیین المراتب

دستور الکاتب فی تعیین المراتب یکی از مهم‌ترین کتابها در موضوع انشا و نامه‌نگاری در قرن هشتم است.
دوشنبه 23 مرداد 1391
IMG_0700-m

نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی

نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آنها با نسخه مؤلف و نکته‌هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم اثر، عنوان مقاله ای از سید محمد عمادی حائری است که در شماره ۵۰ دوفصلنامه آینه میراث به چاپ خواهد رسید.
یکشنبه 22 مرداد 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612