خاقانی ۳

اغلب توصیف‌ها در دیوان اشعار خاقانی واقعی و جاندار است

بیشتر توصیف‌ها در اشعار دیوان خاقانی شروانی واقعی و جاندار است و نسبت به شاعران طبیعت‌گرا اغراق کمتری دارد.
دوشنبه 19 تیر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612