62990308

اهوازی؛ دانشمندی فراموش شده

مهم‌ترین مرجع پزشکی در کشورمان پیش از تألیف «قانون» ابن‌سینا، «طب ملکیِ» اهوازی بود و تا پنج قرن این اثر یکی از اصلی‌ترین منابع آموزش پزشکی به شمار می‌رفت.
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
فردوسی ۴

مکاتبات دوران سامانیان و آل بویه و غزنویان، به عربی و یا فارسی؟

عظمت کار فردوسی را وقتی می‌شناسیم که به آثار هم عصران او و از جمله ثعالبی بنگریم که با وجود آنکه به فارسی سخن می‌گفت اما هیچگاه کتابی به زبان فارسی ننوشت.
دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱
naghd

نقد و بررسی تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل‌ بویه

نشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل‌ بویه» با حضور سیدصادق سجادی، علی بهرامیان و صادق حجتی ۲۷ خرداد در شهر کتاب برگزار می‌شود
پنج‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612