فاقد تصویر شاخص

معرفی سندی نویافته در حوزه قضا (استشهاد)

سند حاضر، استشهادی است که با نظم و دقت و رعایت نسبی فواصل و ترتب سجلات، به خط نستعلیق زیبا نگاشته شده و از آغاز تا انجام آن، شرح کردار و رفتار فردی به نام ملا غلامحسین کازرانی را باز می‌گوید
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612