فاقد تصویر شاخص

شماره 58 و 59 گزارش میراث

شمارۀ 58 و 59 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612