۶۷۵۴۶

سرشماری جمعیت در دوره قاجاریه

نشست تخصصی «سرشماری جمعیت در دوره قاجاریه»، با معرفی کتابِ «جغرافیا و عدد نفوس اهالی مملکت کرمان» به تصحیح امین محمدی در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار شد.
سه‌شنبه 23 خرداد 1402
۱۶۸۲۳۲۸۷۵۵-saadi-exhibition-2

نمایشگاه مجازی «سعدی به روایت اسناد»

نمایشگاه مجازی «سعدی به روایت اسناد» به افتخار روز سعدی و با استفاده از برخی مستندات تصویری و نیز اسناد موجود در آرشیو ملی ایران تهیه، تدوین و ارائه شده است.
سه‌شنبه 5 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612