87878

آرايه‌های قرآن: پيدايش و تحول براساس قرآن‌های خطی كتابخانه آستان قدس

كتاب «آرايه‌هاي قرآن: پيدايش و تحول بر اساس قرآن‌هاي خطي كتابخانه آستان قدس» در کتابخانه آستان قدس رضوی بررسی و معرفی شد.
یکشنبه 19 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612