سندشناخت-فرش ۲

پژوهشنامۀ سندشناسی اسناد فرش ایران

سندشناخت (پژوهشنامۀ سندشناسی اسناد فرش ایران) حاصل کار پژوهشی سجاد نوروزی و اکرم زینلی، از سوی مجمع ذخائر اسلامی به چاپ رسیده است.
دوشنبه 19 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612