فاقد تصویر شاخص

ترجمه سه رساله عرفانی آداب السلوک

ترجمه سه رسالۀ عرفانی آداب السلوک به ترجمه محمودرضا افتخارزاده از سوی انتشارات جامی به چاپ رسید
چهارشنبه 30 بهمن 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612