پرویز اذکایی ۱۴

پرویز اذکایی؛ عالمی جامع‌الاطراف و ایرانشناسی بی‌بدیل

محمود جعفری دهقی پرویز اذکایی را عالمی جامع‌الاطراف و ایرانشناسی بی‌بدیل توصیف می‌کند.
یکشنبه 27 فروردین 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612