کد خبر:5303
پ
فاقد تصویر شاخص

تصحیح منطق الاسرار ببیان الانوار

حکمت و عرفان میراث گرانبهای فرهنگ ایرانی – اسلامی است که از زمان پیدایش تا کنون تاریخی پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است.

ميراث مكتوب – حکمت و عرفان میراث گرانبهای فرهنگ ایرانی – اسلامی است که از زمان پیدایش تا کنون تاریخی پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته و امروز سرمایه های ارزشمند خویش را با سخاوت به ما سپرده است. زمانی می توانیم از این گنجینۀ بزرگ علمی و فکری بهرۀ کافی ببریم که ذخایر آن را به خوبی بشناسیم و با شیوه های علمی در آن متون تحقیق کنیم. امروز دامنۀ پژوهش های عرفانی سخت گسترش یافته و شمار زیادی از اهل فضل در زمینه های مختلف از جمله تاریخ، مبانی، آثار، شخصیت ها، تصحیح متن و زبان عرفانی به تحقیق مشغولند و یافته های خویش را در قالب کتاب و پایان نامه ارائه می کنند.

اگر تحقیقات عرفانی آسیب شناسی شود و مقتضیات جدید نیز مد نظر قرار گیرد، این حقیقت به خوبی معلوم می شود که مانند بسیاری از عرصه های علمی و تحقیقی، تحقیقات انفرادی و کوشش های شخصی هرچند در جایگاه خود با ارزش و سودمند است، برای تحقق اهداف بزرگ کافی نیست. برای رفع این کاستی ضرورت دارد مراکز تحقیقی با برنامه های مشخص و دارای اهداف روشن شکل می گیرد و با سامان بخشیدن به فعالیت های علمی در این حوزه آنها را هدفمند سازد و تحقیقات گروهی را رونق بخشید.

روزبهان بقلی شیرازی از عارفان و مؤلفان پرکار سدۀ ششم هجری است که آثار زیادی را تألیف کرده است. تألیفات او متنوع و پرشمار است و موضوعات مختلف از جمله فقه، حدیث، کلام، تفسیر، صرف و نحو و عرفان اسلامی را دربرمی گیرد. تعدد و تنوع موضوعات، طرح آراء تازه و تأثیرگذار و سبک نویسندگی روزبهان موجب شده تألیفات وی در میان آثار عرفانی سدۀ ششم هجری اهمیتی خاص پیدا می کند.

شیوۀ بیان روزبهان در منطق الاسرار مستقیم و صریح و مناسب برای تألیف یک متن تعلیمی است در حالی که زبان شرح شطحیات بر عناصر خیال و گاه عوامل عبارت پردازی استوار شده و فهم مقصود مولف را دشوار ساخته است. بدین سبب مناسب ترین راه برای آشنایی با دیدگاههای روزبهان بقلی دربارۀ شطح و شرح و تفسیر آن مراجعه به منطق الاسرار است. این موضوع بر میزان اهمیت منطق الاسرار در میان آثار روزبهان بسی افزوده است.

کتاب به عربی نوشته شده و موضوع اصلی آن شرح شطحیات عرفاست. روزبهان در مقدمۀ منطق الاسرار تصویر روشنی از انگیزه و روش خود در تألیف این کتاب به دست می دهد. وی دواوین و تصانیف اهل تصوف را خوانده و مجموعۀ موضوعات و مفاهیم آن تألیفات را در قالب سه علم بدین شرح دسته بندی کرده است:
علوم معاملات و ریاضیات و آداب مجاهدات، علوم معاملات و ریاضات و آداب مجاهدات که موافق با علوم شرع و قرآن و سنت است و علوم احوال و مقامات و مکاشفات.

منطق الاسرار ببیان الانوار تألیف روزبهان بقلی تصحیح دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد و دکتر زهره نجفی در شمارگان 1100 نسخه، بهای 330000 ریال در قطع وزیری از سوی انتشارات سخن (مجموعه تحقیقات عرفانی) در سال 1393 منتشر شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612