کد خبر:3881
پ
yazdasrsafavi

یزد عصر صفوی

یزد عصر صفوی درباره تاریخ تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معماری یزد در دوران صفویه منتشر شد.

میراث مکتوب – یزد عصر صفوی درباره تاریخ تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معماری یزد در دوران صفویه منتشر شد.
یزد عصر صفوی نخستین کتاب در ارتباط با حکومت صفویه در یزد است که در واقع بخش نخست از کتابی دو جلدی به شمار می رود. این جلد از کتاب دوره هایی از تاسیس سلسله صفوی تا پایان حکومت شاه عباس اول را بررسی کرده است.
کتاب با استفاده از حدود ۶۰۰ منبع و ماخذ دست اول چون «جهانگشای خاقان»، «خلاصه التواریخ»، انواع تذکره‌های ادبی با عنوان کلی «تراجم احوال» نوشته شده است.
کتاب یزد عصر صفوی در ۶ فصل با عناوین «جغرافیای تاریخی و تحولات سیاسی اجتماعی یزد (از سقوط آل مظفر تا پایان اوزون حسن آق قویونلو)»، «اوضاع سیاسی یزد (از مرگ اوزون حسن تا پایان شاه عباس اول»، «حیات اجتماعی یزد»،«ساختار و حیات اقتصادی یزد»، «حیات فرهنگی یزد» و «حیات فیزیکی و آثار و ابنیه یزد» نوشته شده، همچنین در پایان کتاب فهرست اعلام و اشخاص، جای ها و مکان ها، تصویرها و کتابنامه آمده است.
فصل «حیات اجتماعی یزد» ساختار اجتماعی عصر صفوی در یزد را تحلیل می کند و در بخشی از آن با بررسی طبقه های اجتماعی، فصلی را به زرتشتیان یزد اختصاص داده است. یزد به عنوان مهم ترین مرکز زرتشتی گری و ارتباط این گروه با هند تاثیر بسیاری بر مسایل داخلی این بخش از ایران گذاشته است. مباحث فرهنگی اقلیت های دینی و وضعیت آن ها علاوه بر زرتشتیان در گروه‌های یهودیان یزد نیز در این کتاب بررسی شده است.
در بخش «ساختار و حیات اقتصادی یزد» اقتصاد یزد بر مبنای کشاوزی، صنعت و تجارت بررسی شده است. همچنین در بخش «حیات فرهنگی یزد» به وضعیت تصوف و خاندان نعمت اللهی، علمای دینی و شیوخ اسلام، موقوفات، هنروران و شعرا پرداخته شده است. خاندان نعمت اللهی از نوادگان شاه نعمت الله ولی به شمار می رفتند و در یزد ساکن بوده و به دلیل ارتباط خانوادگی با شاهان صفوی از قدرت بسیاری برخوردار بودند.
چاپ نخست «یزد عصر صفوی» تالیف علی اکبر تشکری بافقی در ۵۰۶ صفحه، شمارگان یک هزار نسخه از سوی انتشارت اندیشمندان یزد به چاپ رسیده است.

منبع: انجمن ایرانی تاریخ

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612