کد خبر:2015
پ
bbannaer

یادداشتی دربارۀ تصحیح سفرنامۀ غرب ایران

بهزاد همتی در یادداشتی که در شماره ۴۹ گزارش میراث درج شده است نگاهی دارد به تصحیح یکی از سفرنامه های کوتاهی که در دفتر چهارم میراث بهارستان درج شده است.

میراث مکتوب – بهزاد همتی در یادداشتی که در شماره ۴۹ گزارش میراث درج شده است نگاهی دارد به تصحیح یکی از سفرنامه های کوتاهی که در دفتر چهارم میراث بهارستان نتشر شده است.
دفتر چهارم میراث بهارستان، همچون دفترهای پیشین، مجموعه ای از چند رسالۀ کوتاه است. این دفتر دوازده رساله در موضوعات ادبیات عرب)یک رساله(ادبیات فارسی) چهار رساله (تاریخ)چهار رساله و (حکمت) سه رساله دارد که به کوشش مصححان مختلف فراهم آمده است.
از خواندنی ترین بخشهای این قبیل مجموعه ها، رساله های تاریخی و به ویژه سفرنامه هایی است که از یک سو محققان را در روش نساختن زوایایی از تاریخ ایران کمک می کنند و از سوی دیگر دیدگاه نویسندگان آنان، به خصوص غربیان، را نسبت به فرهنگ و جامعۀ ایرانی نشان می دهند و نهایتاً به یافتن پاسخ این سؤال کمک میکنند که اصولاً هدف جهانگردان غربی از دیدن
نقاط مختلف ایران چه بوده است و آیا انگیزه های همۀ آنها
را می شود یکسان فرض کرد و با بدبینی نگریست و بدان ها
هدف استعماری نسبت داد یا این که در میان نویسندگان این
قبیل آثار هدف یا اهداف دیگری هم وجود داشته است.
مشروح این یادداشت را در فایل زیر مشاهده کنید
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612