کد خبر:2746
پ
bashari-mojtaba

گفتاری در تکمیل دیوان قوامی رازی

قوامی رازی، شاعر شیعی روزگار سلاجقه، تنها شیعی‌سرای سدۀ ششم است که نسخه‌ای از دیوانش خوشبختانه برجای مانده است.

ميراث مكتوب – قوامی رازی، شاعر شیعی روزگار سلاجقه، تنها شیعی‌سرای سدۀ ششم است که نسخه‌ای از دیوانش خوشبختانه برجای مانده است.

این نسخه در موزۀ بریتانیا نگهداری می‌شود و همان است که اساس تصحیح دیوان شاعر به کوشش سید جلال‌الدین محدّث ارموی در سال 1334 قرار گرفت. نسخۀ مزبور از ابتدا و نیز اواسط، افتادگیهایی دارد که نشان می‌دهد بخشی از اشعار قوامی از آن ساقط است.

رفته‌رفته با بررسی محتویات سفینه‌های شعری، اشعاری از قوامی یافت شد که اثبات کرد نباید از بازیابی برخی سروده‌های گمشدۀ او ناامید بود. در بررسی پیش ‌رو، وضعیت نسخۀ بریتانیا، انتساب سروده‌های بازیابی‌شده به قوامی رازی، دسته‌بندی قصاید قوامی و نیز عرضۀ متن یک قصیدۀ نونیۀ بازیابی‌شده از او، مدّ نظر بوده است.

قصیده‌ای که در این نوشتار عرضه خواهد شد، به سبب اشتمال بر انتقادات تند از مظاهر اجتماعی و سیاسی عصر سلاجقه، در میان سروده‌های برجای‌مانده از شاعر برجستگی دارد و به نظر می‌رسد در همان حوالی عصر زیست او، سانسور و از دیوانش حذف شده است.

متن كامل مقاله «گفتاری در تکمیل دیوان قوامی رازی و تصحیح قصیده بازیافته‌ای از او» نوشته جواد بشري در شماره 52 دوفصلنامه علمي – پژوهشي آينه ميراث به چاپ رسيده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612