کد خبر:19154
پ
فاقد تصویر شاخص

گزارش میراث 66 – 67

شمارۀ 66 – 67 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث – (دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1393).

میراث مکتوب – شمارۀ 66 – 67 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث، دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی (دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1393) منتشر شد.

 

 

 

فهرست مطالب

چالش علمی پژوهشی بودن «آینۀ میراث»/ اکبر ایرانی / 3

یادنامۀ استاد احمد منزوی/ عارف نوشاهی / 6

تعیین بهای نسخه ای از قرآن محمدحسین فخّار شیرازی در خاندان وصال شیرازی/ محمدصادق میرزاابوالقاسمی / 14

 بازتاب ستم ستیزی ایرانیان باستان در شاهنامۀ فردوسی/ وحید سبزیان پور/ 17

 کهن ترین اسناد فارسی دربارۀ اوحدالدین محمد بن علی انوری میهنی/ علی صفری آق قلعه / 21

قاضی اوش و قرةالعین با نکاتی اصلاحی دربارۀ اصطلاحات «مسجع» و «سجاع»/ علی صفری آق قلعه / 24

امیری‌های نویافتۀ مازندرانی / علی ذبیحی / 27

گزارشی از چگونگی چند سرقت ادبی دانشگاهی! / محسن شریفی صحی / 32

ملاحظاتی بر ذیل نفثة‌المصدور/ حسن زیاری / 36

مُستَدرَکی بر کتاب «فرهنگ جامع مثلها و حکمتها»/ سهیل یاری گل دره / 41

کتابشناسی توصیفی جاحظ در اخلاق جنسی/ منیره حدادی، زینب برخورداری / 48

رباعیات مؤمن یزدی در دیوان صامت اصفهانی/ سید علی میرافضلی / 53

نامۀ حاج زین العابدین شیروانی به مولوی کرمانی/ محمدابراهیم ایرج پور / 56

بهشت هفتم (معرفی ترجمۀ ترکی تازه ای از هشت بهشت اثر ادریس بدلیسی)/ علی کالیراد / 61

پاره ها و نکته ها

دو سخن حکیمانه از اسکندر و انوشروان در یک بیت از مثنوی معنوی/ وحید سبزیان پور / 64

تصحیح چند خطا در ترجمۀ اشعار عربی/ سهیل یاری گلدره / 66

ایران در متون و منابع عثمانی (11)

سلیمان عزّی افندی/ نصرالله صالحی / 68

بایسته‏ های تصحیح وپژوهش

بایسته های تصحیح / 75

بایسته های پژوهش / 77

نقد و بررسی

 تحریف و ترجمۀ غلط مثلها در کتاب خزینة الأمثال/ سهیل یاری گل دره / 79

 نقد و نظری بر کتاب غلط ننویسیم استاد ابوالحسن نجفی/ سهیل یاری گل دره / 83

نگاهی به کتاب تاریخ ترجمه در ایران (از دوران باستان تا عصر قاجار)/ مجدالدین کیوانی / 86

مروری بر کتاب تاریخ ادبیات فارسی (از دورۀ مشروطه تا رضاشاه)/ مجدالدین کیوانی / 90

از بابا طاهر یارسان تا طاهر جصّاص/ مهدی به‌خیال / 98

حواشی ملادوازده (نیم‌نگاهی به چاپ جدید دیوان عطار و یادی از مختارنامه)/ سید عبدالر ضا موسوی طبری / 101

فرهنگ پارسی/ عسکر بهرامی / 106

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب/ مدیرمسئول و سردبیر: اکبر ایرانی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612