کد خبر:19125
پ
G-56-57-b

گزارش میراث شماره 56-57

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی-
دورۀ دوم، سال هفتم، شمارۀ يكم و دوم، فروردين – تيرماه 1392

گزارش ميراث، دوماهنامۀ تخصصي اطلاع رساني در حوزۀ نقد و تصحيح متون، دورۀ دوم، سال هفتم، شمارۀ يكم و دوم، فروردين – تيرماه 1392- پیاپی 56-57

صاحب امتيازي مركز پژوهشي ميراث مكتوب، مديرمسئولي و سردبيري اكبر ايراني، مديريت داخلي سهيلا يوسفي و مديريت هنري مرضيه ماهرنيا

 

 

 

فهرست مطالب
 سرسخن

سخن سردبیر / 3
جستار

مسمط یا تسمیط و شعر مسجع/ میثم حاجی پور / 7

روش شناسی تحلیل متن – 4 : تحلیل تاریخی – تحلیل پدیدار شناختی / سید محمد عمادی حائری / 11

تصویرگری آیات قرآن در نگاره های بهشتی و دوزخی معراج نامۀ تیموری/ مرضیه پیراوی ونک، محبوبه نیک نژاد / 15

ذیلی بر تصحیح دیوان مسعود سعد سلمان/ محمد مهیار / 24

کسی به فکر نسخه ها نیست/ حسین مسرت / 28

انس المهج و جغرافیای اقالیم هفتگانه/ جواد صفی نژاد / 30

شاعر «ز گهواره تا گور دانش بجوی کیست»/ محمدرضا ضیاء / 42

گواهی دیگر بر شهرت داستان رستم و اسفندیار در عربستان اوایل دورۀ اسلامی/ سجاد آیدنلو / 43

نصاب طبری مجلس و هزلیات امیر مازندرانی/ علی ذبیحی / 46

داروی خرسندی در برخی متون دورۀ اسلامی/ علی صفری آق قلعه / 54

متن شناسی
خازن و دیوان شعرش/ محمدجعفر یاحقی / 56
 دربارۀ نوشته های پیشین

دو کتاب از دو نویسنده/ غلامرضا سالمیان / 61

زان یار دلنوازم شکری است با شکایت/ احمد خاتمی / 63

تأملی بر دو مهر نویافته از معاویة بن ابی سفیان/ محمدجواد جدی / 68

ایران در متون و منابع عثمانی (6)

آثار خواجه سعدالدین افندی/ نصرالله صالحی / 71

نسخه شناسی

گزارشی از تصحیح و تحقیق «نگارستان» جوینی/ حسین پورشریف / 76

نسخه های های خطی فارسی در آرشیو تاریخی سارایوو/ نامیر کاراخلیلوویچ / 84

بایسته های تصحیح و پژوهش

بایسته های تصحیح / 87

بایسته های پژوهش / 89

 نقد و بررسی

تکمله و استدراکاتی بر «فهرست دستنویس های فارسی کتابخانه ایاصوفیا»/ علی صفری آق قلعه / 91

نگاهی به موضوع کتاب سوزی در ایران/ وحید سبزیان پور، رضا کیانی / 105

معرفی ترجمه ای از کتاب «الخراج»/ محمد عبدلی / 109

نگاهی به دیوان اسماعیل بن بابا قزوینی/ فرزاد ضیایی حبیب آبادی / 112

مرآت الاصطلاح تألیف آنندرام مخلص/ مصطفی ذاکری / 118

شور تصحیح کافی نیست/ محمد خلیل طالبان پور / 124

مجلۀ مولانا رومی (جلد چهارم)/مجدالدین کیوانی / 132

دربارۀ چاپ کتاب سفینه و بیاض و جُنگ/ محمدرضا ضیاء / 139

گزارش

فرهنگ نویسی در شبه قاره/ علی اشرف صادقی / 143

پاره ها و نکته ها

ردپای یک اندیشۀ ایرانی در اشعار ناصرخسرو و ادب عربی/ وحید سبزیان پور / 151

تأملی در خوانش درست ترکیب عربی: «لئیم الظُفر» یا «لئیم الظَفَر»/ سهیل یاری گل دره / 154

نکاتی دربارۀ قصیدۀ منسوب به ناصرخسرو در جُنگ عبدالکریم مداح/ سهیل یاری گل دره / 156

 Contets

 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612