کد خبر:19037
پ
G-49-m

گزارش میراث شماره 49

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی-
دورۀ دوم، سال پنجم، شمارۀ چهل و نهم، بهمن و اسفند 1390

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال پنجم، شمارۀ چهل و نهم، بهمن و اسفند 1390

 

فهرست مطالب
سرسخن/2
جستار
طرف بستن، طرف بربستن، طرف برداشتن/ سیدمحمد دبیرسیاقی/ 4
ملاحظاتی دربارۀ دانش، آموزش و کتاب در شاهنامۀ فردوسی و ایران باستان/ وحید سبزیان پور/ 9
مهر بایسنغر تیموری و کتاب های مسعود بن منصور بن احمد متطبّب/ علی صفری آق قلعه/ 20
تأمل در بیتی از دیباچۀ شاهنامه/ مهدی مهدی زاده/ 24
قصیدۀ تتماج احمد بن منوچهر شصت کله در جنگ ملاصدرا/ مهرداد چترایی/ 27
بازتاب آیین شاه کشی در مرزبان نامه/ سیدمحمد صاحبی/ 30
«اختر دانش» در شعر خاقانی/ سعید مهدوی فر/ 32
پاره ها و نکته ها
نامۀ پاکستان-4/ عارف نوشاهی/ 37
سخت جگرآور، سخت جگر/ هادی اکبر زاده/ 41
دربارۀ یک تصحیف در تاریخ بیهقی/ مجید منصوری/ 43
جابه جایی بیتی در حدائق السحر/ میثم حاجی پور/ 45
تأملی در واژۀ «خشن» در کشف المحجوب/ منصوره آرین فر/ 46
دربارۀ نوشته های پیشین/ 48
دربارۀ «بنی آدم اعضای یکدیگرند»/ مجد الدین کیوانی/ 48
دربارۀ مقالۀ سفینۀ نوح/ محمدرضا ضیاء/ 49
دربارۀ نامۀ ابوالفضل خطیبی/ سیدمحمد دبیرسیاقی/ 50
ایران در متون و منابع عثمانی(2)/ 52
معرفی آثار ابراهیم رحیمی زاده/ نصرالله صالحی/ 52
نسخه شناسی
المقصد الاقصی فی ترجمة المستقصی/ معصومه ظفری دیزچی/ 59
باسته های تصحیح و پژوهش/ 62
بایسته های تصحیح/ 62
بایسته های پژوهش/ 66
نقد و بررسی
نظری بر کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات/ علیرضا ذکاوتی قراگزلو/ 68
یادداشتی دربارۀ تصحیح یک رساله: سفرنامۀ غرب ایران/ بهزاد همتی/ 73
متنی معتبر، ناشری نام آور، چاپی نامعتبر/ محمد افشین وفایی/ 77
خوانساری نامه/ الوند بهاری/ 80
نگاهی بر دیوان سلیمی تونی/ نفیسه ایرانی/ 83
نگاهی به نسخۀ تصحیح شدۀ تحفة القزاء/ سیدحسین مرعشی/ 89
معرفی
دربارۀ ترجمۀ فارسی تذکرة السامع و المتکلم/ احمد مهدوی دامغانی/ 92
دانشنامۀ ایران/ مجد الدین کیوانی/ 96
ترجمۀ جدید شاهنامۀ فردوسی به زبان گرجی/ تئا شورغایا/ 100
دفتر خسروان/ مهدی فیروزیان/ 103
چاپ عکسی شاهنامه سن ژورف/ علی صفری آق قلعه/ 109
مرجعی مفید و کتابی خواندنی در شاهنامه پژوهی/ کامران فرهادی/ 112
تأملی در برخی ویژگی های زبانی ترجمۀ فارسی کتاب النّجاره/ مصطفی ذاکری/ 114
ایران شناسی در دانمارک/ احسان شواربی مقدم/ 118
گفت و گو
با دکتر محمود امیدسالار به مناسبت انتشار کتاب «بوطیقا و سیاستِ حماسۀ ملی ایران: شاهنامه»/ تنظیم: حامد اعتصام…/ 121
سوگنامه/ 130
ذکر جمیل نورانی/ 130
گزارش نشست بزرگداشت استاد عبد الله نورانی/ 137
نامه ها/ 149

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612