کد خبر:19029
پ
G-39-m

گزارش میراث شماره 39

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال چهارم، شمارۀ سی و نهم، خرداد و تیر 1389

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال چهارم، شمارۀ سی و نهم، خرداد و تیر 1389

 

فهرست مطالب
سخن سردبیر
افق های پیش رو/ 2
جستار/ 5
اطلاعاتی دربارۀ ابوالمفاخربن فضل الله حسینی مؤلف تاریخ شاه صفی/ بهروز ایمانی/ 5
«حافظ» و «اشعاری نویافته از میر کرمانی»/ فرزاد ضیائی حبیب آبادی/ 10
پاره ها و نکته ها/ 14
چهارپاره/ علی صفری آق قلعه/ 14
«مروارید پیش خوک افشاندن»؛ نکته ای دربارۀ یک مقاله/ وحید سبزیان پور/ 17
نیکروز بن خضرشاه، کاتبی از قرن نهم/ علی نویدی ملاطی/ 19
گرد ران با گردن است؛ تصحیح عبارتی در «ذیل نفثة المصدور» ابوالرجاء قمی/ سیدعلی میرافضلی/ 20
رساله
«رساله در ترس از مرگ» از ابوعلی مسکویه/ پوران زینالی/ 22
نسخه شناسی
نسخ خطی و چاپ های کهن گرجی شاهنامه/ لیکی ژرژلیانی/ 28
یادداشت/ 30
ناگه شنوی خبر که آن جام شکست/ سیدعلی آل داود/ 30
یک یادداشت/ علی صفری آق قلعه/ 32
بررسی/ 33
دیوان فهمی استر آبادی/ 33؛ بدایع الأخبار/ 35؛ شرح الکنوز و بحر الرموز/ 37؛ دانشنامۀ جهان اسلام، ج 14/ 39؛ جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم)/ 43؛ حواشی ملّا دوازده (1)/ 45.
معرفی کتاب/ 52
مزدک نامه 3/ 52؛ مجلۀ مولانای رومی/ 54؛ ایران و اسلام: شناخت فرهنگ و تمدن/ 60؛ حکمت ایرانی در پوشش زبان عربی/ 61؛ پایان نامه های تصحیح نسخ خطی در دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاه یزد/ 63.
نشست ها و همایش ها
چهره گشایی از نسخه برگردان کتاب الابنیة عن حقایق الادویة/ 70
نامه ها/ 72

 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612