کد خبر:18083
پ
IMG_1647

چهل و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

چهل و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 26 آبان در این مرکز برگزار شد.

میراث مکتوب – چهل و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 26 آبان در این مرکز برگزار شد. رونمایی از شمارۀ 8 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران و شمارۀ 58 دوفصلنامۀ نامۀ فرهنگستان از برنامه های این دیدار دوستانه بود. دکتر محمد باقری، دکتر علی اشرف صادقی، محمدحسین ساکت، خانم فریبا هشترودی (فرزند پرفسور محسن هشترودی)، دکتر سید طه مرقاتی خویی، داوود اسپرهم و محمدجواد ناطق از سخنرانان چهل و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب بودند.اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب
اکبر ایرانی – مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب


از راست: سید عبدالرضا موسوی طبری و محمدحسین مرعشی
از راست: سید عبدالرضا موسوی طبری و محمدحسین مرعشی

محمد باقری - سردبیر دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران
محمد باقری – سردبیر دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایرانتقدیر از حمید بهلول - مدیر داخلی دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران
تقدیر از حمید بهلول – مدیر داخلی دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران
تقدیر از یونس تسلیمی - مدیر داخلی نشریات گزارش میراث و آینۀ میراث
تقدیر از یونس تسلیمی – مدیر داخلی نشریات گزارش میراث و آینۀ میراث


تقدیر از همکاران تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب به جهت انتشار کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن) و  دیوان غیاث الدین کُجُجی
تقدیر از همکاران تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب به جهت انتشار کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن) و دیوان غیاث الدین کُجُجی

تقدیر از همکاران بخش چاپ و فروش مرکز پژوهشی میراث مکتوب به جهت انتشار کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن) و  دیوان غیاث الدین کُجُجی
تقدیر از همکاران بخش چاپ و فروش مرکز پژوهشی میراث مکتوب به جهت انتشار کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن) و دیوان غیاث الدین کُجُجی

تقدیر از همکاران بخش چاپ و فروش مرکز پژوهشی میراث مکتوب به جهت انتشار کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن) و  دیوان غیاث الدین کُجُجی
تقدیر از همکاران بخش چاپ و فروش مرکز پژوهشی میراث مکتوب به جهت انتشار کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن) و دیوان غیاث الدین کُجُجی

تقدیر از همکاران تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب به جهت انتشار کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن) و  دیوان غیاث الدین کُجُجی
تقدیر از همکاران تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب به جهت انتشار کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن) و دیوان غیاث الدین کُجُجی

تقدیر از زینب پیری - مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مرکز پژوهشی میراث مکتوب به جهت برگزاری همایش  شعر، ادب و عرفان آذربایجان در قرن هشتم تا دهم هجری
تقدیر از زینب پیری – مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مرکز پژوهشی میراث مکتوب به جهت برگزاری همایش شعر، ادب و عرفان آذربایجان در قرن هشتم تا دهم هجری

رونمایی از شمارۀ 58 دوفصلنامۀ نامۀ فرهنگستان
رونمایی از شمارۀ 58 دوفصلنامۀ نامۀ فرهنگستانمحسن ذاکرالحسینی - پژوهشگر و مصحح
محسن ذاکرالحسینی – پژوهشگر و مصحح
محمدحسین ساکت - پژوهشگر
محمدحسین ساکت – پژوهشگرسید طه مرقاتی خویی - از اعضای بنیاد شمس تبریزی
سید طه مرقاتی خویی – از اعضای بنیاد شمس تبریزیاز راست: مجدالدین کیوانی و یحیی شایسته منش
از راست: مجدالدین کیوانی و یحیی شایسته منش

از راست: سید عبدالرضا موسوی طبری و بهروز ایمانی
از راست: سید عبدالرضا موسوی طبری و بهروز ایمانی


سید علی موسوی گرمارودی - شاعر
سید علی موسوی گرمارودی – شاعر
فریبا هشترودی (فرزند پرفسور محسن هشترودی)
فریبا هشترودی (فرزند پرفسور محسن هشترودی)

سید محمدعلی ابهری
سید محمدعلی ابهری

عبدالحسن بصیره
عبدالحسن بصیره


داوود اسپرهم - مدير گروه زبان وادبيات فارسي دانشكده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي
داوود اسپرهم – مدير گروه زبان وادبيات فارسي دانشكده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي


داوود اسپرهم - مدير گروه زبان وادبيات فارسي دانشكده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي
داوود اسپرهم – مدير گروه زبان وادبيات فارسي دانشكده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي


محمدجواد ناطق - دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد ناطق – دانشیار دانشگاه تربیت مدرسسید عبدالرضا موسوی طبری - شاعر و پژوهشگر
سید عبدالرضا موسوی طبری – شاعر و پژوهشگر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612