کد خبر:18105
پ
IMG_4938_0

پنجاه و پنجمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و پنجمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر چهارشنبه 25 آبان 1396 برگزار شد. در این نشست منشورات جدید مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب شامل کتاب پنج رسالۀ حروفیه، تألیف سید شریف به تصحیح ولی قیطرانی؛ کتاب رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء (2 جلدی)، نسخه برگردان دست نویس شمارۀ 2131 مجموعه فیض الله […]

پنجاه و پنجمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر چهارشنبه 25 آبان 1396 برگزار شد. در این نشست منشورات جدید مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب شامل کتاب پنج رسالۀ حروفیه، تألیف سید شریف به تصحیح ولی قیطرانی؛ کتاب رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء (2 جلدی)، نسخه برگردان دست نویس شمارۀ 2131 مجموعه فیض الله افندی، کتابخانه ملت (استانبول) (کتابت 704 ه.ق) با مقدمه فارسی اکبر ایرانی و مقدمه انگلیسی عمر علی- دی انزاگا؛ کتاب الکنز الکبیر تألیف احمد بن محمد مسکویه الرازی ، با مقدمه و تحقیق دکتر ابوالقاسم امامی؛ کتاب الرسائل و المکاتیب تألیف احمد بن محمد مسکویه الرازی، با مقدمه و تحقیق دکتر ابوالقاسم امامی؛ شمارۀ 11 میراث علمی اسلام و ایران (دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی ، سال ششم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1396)؛ پیوست یازدهمین شماره از میراث علمی اسلام و ایران با عنوان «قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» به کوشش زینب کریمیان؛ ضمیمۀ گزارش میراث (شماره 8) با عنوان «یادداشتی بر چاپ نسخه برگردان فرهنگ الملخّص فی اللغة» به کوشش مسعود قاسمی معرفی شدند. همچنین دربارۀ امضای قرارداد همکاری میراث مکتوب با انتشارات بریل و اجازۀ فروش اینترنتی آثار مؤسسه توسط این انتشارات بین المللی صحبت شد. از فعالیتهای دیگر مؤسسه در آبان ماه، برگزاری یکصد و یکمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «باستان شناسی یک کتاب: نسخه ای مصور از رشیدالدین و حافظ ابرو در توپکاپی» با سخنرانی دکتر محمدرضا غیاثیان و برگزاری یکصد و دومین نشست مؤسسۀ با عنوان «نکوداشت دکتر محسن جعفری مذهب» با سخنرانی دکتر عبدالرسول خیراندیش، حجت الاسلام محمدعلی خسروی، حجت الاسلام دکتر رسول جعفریان، جمشید کیان فر، عمادالدین شیخ الحکمایی، دکتر جواد نیستانی، علی بهرامیان، غلامرضا امیرخانی، دکتر سوسن اصیلی و نگار جعفری مذهب (دختر مرحوم دکتر محسن جعفری مذهب) بود که گزارش اجمالی آن به سمع حاضرین در جلسه رسید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612