کد خبر:6365
پ
poster art 1393123

همایش فرهنگ، تمدن هنر وصناعات ایرانی – اسلامی

نخستین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی هنر وصناعات ایرانی – اسلامی با تأکید بر هنرهای رو به فراموشی اردیبهشت سال 1394 برگزار می شود.

میراث مکتوب – نخستین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی هنر وصناعات ایرانی – اسلامی با تأکید بر هنرهای رو به فراموشی اردیبهشت سال 1394 برگزار می شود.

درهنر ایرانی اسلامی به نقوش هندسی اسلیمی ، معماری و خوشنویسی توجه بسیارشده است و این توجه در اقسام تولیدات هنری بکار برده شده و اگر طراحی پوستر برای این مقوله مهم بخواهد به هرکدام جداگانه بپردازد آنگاه از یک دستی و خلوص ایده ی پوستر کاسته می شد. پس به نمادها به عنوان اشاره کوچکی از یک واقعیت و حقیقت بیرونی مهم اکتفا می کنیم .

1 – اشاره به مربع به عنوان تقارن ، تعادل و قانون مندی چهارچوب که نمادی از جهان ناسوت است اشاره به طبیعت با مربع است و قانون های فیزیکی و طبیعی هرکدام می توانند با مربع تعریف شوند .

2 – اشاره به دایره به عنوان جهان معنا و معنویت ، پژوهش و حرکت ، جهانی بودن و بین المللی بودن ، تمرکز و متحد المرکز بودن دوایر، که ایران در مرکز آن قرار دارد و نشانۀ تاثیر ایران بر هنر جهان است.

3 – آجر و گنبد اشارۀ مهم نقش اسلام و مسجد در معماری و هنر اسلامی است .

4 – پنجره جایی است که از آن نور می آید و هنر ایرانی با نقوش فریبنده و تأثیرگذار نور رابه رنگ های انرژی دار تبدیل می کند ، اشاره ای از برداشت ایرانیان از هنر قدسی است .

5 – خط نستعلیق ایرانی ترین خط موجود است که از نظر زیبایی و محکم بودن حرف اول را می زند .

6 – کرۀ زمین ، قاره ها و اقیانوس ها اشاره مستقیم به بین المللی بودن و جهانی بودن است و رنگ آب ، رنگ فیروزه ای ایرانی شده است که گسترش رنگ و لعاب ایرانیت به جهان را تعریف می کند .

7 – اشاره های دیگر: نور از طاق گنبد // متحد المرکز بودن به ایران ختم می شود // رنگ خاک با رنگ آجر رنگ قاره ها شده که از خبر خاکند // هنر ایران مرکز جهان // رمز گونگی هنر رو به فراموشی بدون اشاره ی صریح به عنصر تصویری خاص // خطوط سفید رنگ برای تقسیم بندی فضای داخلی پوستر براساس تقسیم بندی در کتاب های قدیمی ایرانی // هنر ایرانی از گنجاندن دوایر امر معنوی ( در مربع ) امر طبیعی حاصل می شود .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612