کد خبر:4058
پ
masnavi-m-3

نگاهی به کتاب امثال و اشعار عربی در مثنوی معنوی

این مقاله با هدف معرفی، بررسی، نقد، و اصلاح کتاب امثال و اشعار عربی در مثنوی معنوی، تألیف دکتر وحید سبزیان‌پور و خانم ها صدیقه رضایی و سمیره خسروی به رشتهٔ تحریر در آمده است

میراث مکتوب – این مقاله با هدف معرفی، بررسی، نقد، و اصلاح کتاب امثال و اشعار عربی در مثنوی معنوی، تألیف دکتر وحید سبزیان‌پور و خانم ها صدیقه رضایی و سمیره خسروی به رشتهٔ تحریر در آمده است. مؤلّفان در این اثر کوشیده اند با بررسی شش دفتر مثنوی معنوی شواهدی از تأثیرپذیری مولوی از مضامین، اشعار، و امثال و حکم عربی را استخراج کنند.
ایشان، با رعایت اصل مهم امانت‌داری، نتایج پژوهش های پیشین را در این باره در پی نوشت ها نقل کرده و خود نیز با مقایسۀ ۶۹۸ بیت از مثنوی با امثال و اشعار عربی، به ۳۷۹ مضمون مشترک در مثنوی و ادب عربی، ۴۷ مضمون ایرانی، ۳۳۰ بیت عربی، و ۴۳۷ مثل عربی دست یافته اند. یکی از وجوه امتیاز این پژوهش ذکر ریشه های قدیم تر بعضی از این مضامین در حکمت های ایران باستان است. دیگر اینکه همۀ شواهد عربی با ترجمه ای سلیس و در ساختاری مطلوب و قابل دسترس ارائه شده که مطالعۀ کتاب را بر خواننده سهل می کند و مجموعه ای از امثال و حکم مثنوی معنوی، ادبیات عرب، و حکمت‌های ایران کهن را در اختیار وی می نهد.
با وجود محاسن بسیار، ایرادها و کاستی‌هایی نیز در این اثر یافت می شود که با برطرف شدن آن‌ها، کتاب به جایگاه ممتاز خود در کنار سایر مراجع تحقیق در مثنوی معنوی نائل خواهد آمد.

متن کامل این مقاله را که توسط فرشید وزیله نگاشته شده و در شماره ۷۸ کتاب ماه ادبیات منتشر شده است بر روی فایل پایین بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612