00:00:00
پنج شنبه ۶ام مهر ۱۴۰۲
کد خبر:2157
پ
riazaldviee-m2

نگاهی بر کتاب ریاض‌ الادویه یوسفی هروی

یوسف بن محمد بن یوسفی هروی اصلاً از اهل خواف بود. وی قسمت عمده‌ای از دوران حیاتش را در هرات گذراند و گفته اند که در اواخر زندگانی خود به هند رفت و در دربار ظهیرالدین بابر (بابور) (۹۳۷- ۹۱۲ هـ. ق) و همایون (۹۶۳- ۹۳۷ هـ. ق) به سر می‌برد و به نام آن دو چند کتاب تألیف کرده و مدّتی در همان دیار بود.

میراث مکتوب – یوسف بن محمد بن یوسفی هروی اصلاً از اهل خواف بود. وی قسمت عمده‌ای از دوران حیاتش را در هرات گذراند و گفته اند که در اواخر زندگانی خود به هند رفت و در دربار ظهیرالدین بابر (بابور) (۹۳۷- ۹۱۲ هـ. ق) و همایون (۹۶۳- ۹۳۷هـ. ق) به سر می ‌برد و به نام آن دو چند کتاب تألیف کرده و مدّتی در همان دیار بود.
اهمیت یوسفی به ویژه در آن است که برای آسان کردن دانش پزشکی چند منظومه در این فن سروده است. وی علاوه بر اشعار طبی در مضامین دیگری نیز شعر می‌ گفت و «یوسفی» تخلص می‌کرد. وی بیشتر مطالب پرکاربرد طب را به شعر درآورده است. از این رو آثار او بسیار معروف و از قدیم الأیّام مردم آن را حفظ می کردند. وفات یوسفی را برخی ۹۵۰ هـ. ق یاد کرده‌اند. از یوسفی بیش از پانزده عنوان کتاب و رساله به یادگار مانده که یکی از آثار ارزنده و معروفش ریاض‌الادویه است.

درباره ریاض الادویه:

کتاب حاضر که برای اولین بار در ایران منتشر شده است، یکی از آثار مهم و ارزندۀ طبّی دورۀ صفویه است که در شبه قاره به زبان فارسی نوشته شده و علی رغم آثار طبی دیگر یوسفی، که به شعر یا تلفیقی از شعر و نثر است، صرفاً به نثر می ‌باشد. برای پرداختن به جنبه‌ های مختلف این کتاب، آن را از جهاتی اجمالاً بررسی خواهیم کرد:

ریاض‌ الادویه مهمترین اثر یوسفی در مفردات ادویه محسوب می شود. این کتاب در بیان مراتب کیفیات ادویه در یک مقدّمه و دو باب و خاتمه‌ای ترتیب یافته است: مقدمه در بیان تحمید و تقدیم کتاب به همایون شاه و منظومه ای در مدح وی و مباحث کلی در خواص و امزجه و نظایر آن است. باب اوّل در ادویۀ مفرده به ترتیب حروف تهجی؛ و باب دوم در ادویۀ مرکّبه به ترتیب حروف تهجی؛ و خاتمۀ مختصری در «امتحان جودت و ردائت تریاق و جز آن». سال تألیف این کتاب سنۀ ۹۴۶ق. است.
تعداد ادویۀ مفرده در این کتاب، ۷۸۷ مفرده است که در باب اوّل بدان پرداخته شده است. تعداد ادویۀ مرکبه که در باب دوم بدان پرداخته شده، ۲۵۷ مرکبه اعم از معجونات و نطولات و مطبوخات و غیره می ‌باشد.
البته در ترتیب اسامی داروها در هر بخش صرفاً به حرف اوّل آن توجه شده و همچون فرهنگهای واژگانی به ترتیب حروف دوم و سوم و غیرۀ کلمات توجه نشده است و این امر باعث چینش نامرتب و نافرهنگواره‌ای آن شده است.
یکی از امتیازات مهم این کتاب، پیش از هر چیز، ضبط واژگان غیرفارسی (متداول عامّه) در اسامی داروهاست که از بسیاری جهات مهم و قابل توجه است. اغلب واژگان معادل داروهای ذکر شده در این کتاب، به ترتیب بسامدی: هندی، شیرازی، عربی، ترکی، یونانی و گاه به ندرت سریانی و عبری و نبطی است. او با صرافت تمام، گاه معادل‌ های گوناگون یک واژه را یاد می ‌کند و گاه دیده می‌ شود که برای یک واژه دو و گاه سه معادل هندی می‌آورد. این امر به خاطر اقامت یوسفی در هند و آشنایی او با زبان هندی بسیار مهم است. گاه واژگان هندی‌ یی را ضبط می ‌کند که در منابع دیگر دیده نمی ‌شود و این امر اهمیت جنبۀ زبان‌شناسانۀ اثر را چند برابر می‌کند.
نامهای مترادف مواد دارویی نه تنها اهمیت عِلمیِ محض، بلکه اهمیت زیاد عَمَلی نیز دارند؛ زیرا در نوشته‌ های پزشکی و دیگر علوم در این دوره، نام داروها به دیگر زبان‌ها آن‌چنان فراوان بود که اهمیت واقعی آنها بر پزشک و داروشناس آشکار نبود. این امر آن گاه پیچیده ‌تر می ‌شد که یک دارو در جاهای گوناگون به نام‌ های گوناگون ضبط می ‌شد و برعکس، یک نام را به چیزهای گوناگون داده بودند که اغلب به سوء تفاهم ‌های جدّی می‌انجامید.
بدین ترتیب، می‌ توان گفت که یکی از مسایل اساسی که یوسفی در تدوین و تالیف ریاض‌الادویه در نظر داشته، آشکار ساختن و روشن کردن نام‌های مترادف مواد دارویی موجود بود، وانگهی به نامهای محلی نیز توجه فراوانی نموده است.
او همگی خواص مزاجی داروها را به دقّت تمام ذکر نموده و مضرّات، مُصلحات و بدلیّات هر یک با صرافت خاص خود، به ترتیب آورده شده است.
یوسفی در بسیاری از عنوان‌ ها و مدخل‌ های مفرده از گیاهان یا ادویه‌ای سخن می‌ گوید که در سرزمین ‌های گوناگون وجود دارند و اغلب آنها را یا در کتب پیشینیان دیده، یا خود، البته به ندرت، مشاهده کرده است. این خود حاکی از آن است که از سال ‌های جوانی در هرات، علاقه او به داروهای گیاهی شکل گرفته و علاوه بر آثار طب منظومش که بیشتر جنبه آموزشی برای نوآموزان داشته، در زمان پختگی حیات علمی‌ اش اثری به نثر خلق کرده که یکی از مهمترین آثار پزشکی دوره صفویه محسوب می‌شود.
یوسفی در ضمن این کتاب به برخی اطبّا و کتابهای طبّی اشاره کرده و از آنها نقل قول نموده است. او از کتابهایی چون المنهاج ابن جزله، قانون ابن سینا نقل قول کرده است. درست است که از منابعی نیز که مورد استفادۀ وی بوده، یاد نکرده، امّا کاملاً تأثیر این آثار بر این کتاب مشهود است. یکی از این آثار اختیارات بدیعی حاجی زین العطار است که تمام اصطلاحات پزشکی شیرازی از آن نقل قول شده است. البته از آثار مشابهی چون قرابادین شاپور بن سهل و مفردات ادویه‌ای که در ذخیرۀ خوارزمشاهی جرجانی و صیدنه ابوریحان و کتب نظیر آن آمده، غافل نبوده و تقریباً اکثر منابع مهم ادویۀ مفرده و مرکّبه را دیده است.

چاپ حاضر:

چاپ حاضر که برای اولین بار به صورت تصحیحی منقّح بر اساس سه نسخه خطی صورت گرفته، توسط یوسف بیگ‌ باپور انجام پذیرفته است. مصحح پس از مقدمه‌ای مفصل درباره روزگار و عصر مؤلف، به بیان روابط پزشکی ایران و هند پرداخته و بالاخص نقش اطبای مهاجر به هند را نمایان ساخته که یکی از ایشان همین یوسفی بود. سپس به نقش زبان شعر در ارائه آموزه‌های طبی پرداخته شده و آثار همطراز در این دوره معرفی گردیده است.
در آخر مقدمه طبق معمول به معرفی مؤلف و آثارش پرداخته شده و بر اساس آثار موجود درباره یوسفی اطلاعاتی به دست داده شده است. و در نهایت معرفی ریاض‌الادویه و اهمیت آن بحث شده است. سپس معرفی نسخ مورد استفاده در تصحیح و نمونه تصاویر هر یک آورده شده است. کل مقدمه در ۵۱ صفحه ارائه شد و از ۵۲ متن کتاب شروع می شود.
امتیاز اصلی تصحیح حاضر مشکّل‌ نویسی و حرکه‌گذاری کل مفردات دارویی با مراجعه به منابع مختلف تاریخ پزشکی است که به خواننده در درست‌خوانی اسامی داروها بسیار کمک می‌ نماید. در پانوشتها اکثر معادلهای هندی و ترکی و غیره اغلب داروها آورده شده و منابع مورد رجوع نیز ذکر شده است. این کار کتاب را به علمی بودن بیشتر سوق داده است. البته جا داشت که فهارس فنی کار استخراج و در آخر کتاب گنجانده می‌ شد.
کتاب ریاض‌الادویه یوسفی هروی
تألیف: یوسف بن محمد بن یوسفی هروی
نشر: سفیر اردهال
تهران، چاپ اوّل: ۱۳۹۱٫

معرفی کتاب از افسانه حصیری
منبع: yosefbeigbabapour.blogfa.com

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612