کد خبر:5088
پ
torki-mohamadrez-m

نقد و تکمله ای بر جام عروس خاوری

مقاله «نقد و تکمله ای بر جام عروس خاوری» در شمارۀ اسفند 1392 مجله کتاب ماه ادبیات (شماره 197) منتشر شده است.

ميراث مكتوب – مقاله نقد و تکمله ای بر جام عروس خاوری در شماره اسفند 1392 مجله کتاب ماه ادبیات (شماره 197) منتشر شده است.

جام عروسی خاوری، به عنوان یک گزیدۀ درسی از دیوان خاقانی این مزایای انکارناپذیر را دارد:
مؤلف آن یکی از استادان شناخته شده در زمینۀ خاقانی پژوهی است؛ کتاب از مقدمه ای کوتاه اما مفید در شناخت شعر خاقانی و ژانرهای مختلف آن برخوردار است که در آن به نوآوری های خاقانی در زمینۀ تصویرهای تشبیهی و ترکیب سازی های او و نیز بیان مغانه ها و قلندرانه های این شاعر بزرگ قرن ششم پرداخته است.

شش قصیده ای که شارح محترم برگزیده اند، از اشعار قابل تأمل خاقانی هستند و چون در دوره های مختلف زندگی سروده شده اند و مضامین مختلف مدحی و عرفانی و رثا و حکمت را دربردارند، می توانند بیشتر از بسیاری از گزیده های دیگر، تصویر روشنی از خاقانی و شعر او به خواننده ارائه کنند.

متن کامل مقالۀ «نقد و تکمله ای بر جام عروس خاوری» نوشتۀ دکتر محمدرضا ترکی که درنشریۀ کتاب ماه ادبیات شمارۀ 83 (پیاپی 197) به چاپ رسیده است را در فایل زیر بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612