کد خبر:10214
پ
Jeld-Manzomeh20-20Copy

نقدی بر تصحیح منظومۀ «کک کوه زادنامه»

نبرد رستم با کک کوه زاد از جملۀ بخش های الحاقی شاهنامۀ فردوسی است که تا مدت ها در کنار متن اصلی شاهنامه تصحیح و چاپ شده است.

میراث مکتوب – نبرد رستم با کک کوه زاد از جملۀ بخش های الحاقی شاهنامۀ فردوسی است که تا مدت ها در کنار متن اصلی شاهنامه تصحیح و چاپ شده است.

این داستان مربوط به دوران کودکی رستم است و نخستین بار به همت ترنر ماکان در سال 1829 بر اساس نسخه های خطی هند تصحیح شده و در بخش ملحقات شاهنامه به چاپ رسیده است. روایت تصحیح شدۀ ماکان 710 بیت دارد و بعدها در بخش ملحقات چاپ بروخیم هم در سال 1315 ش چاپ شده است. جنگ نامۀ کوه زاد در یک دهۀ اخیر هم به همت محققان جداگانه و مستقل از شاهنامه به چاپ رسیده که اساس کار همۀ آنان چاپ ماکان بوده است. تا مدت ها همین یک روایت از این جنگ نامه شناسایی شده و مورد استفاده بوده تا اینکه رضا غفوری در سال 1394 ش روایت کوتاه تری از این جنگ نامه را بر اساس نسخۀ موجود در کتابخانۀ بادلیان آکسفورد، همراه با شش داستان دیگر تحت عنوان هفت منظومۀ حماسی توسط انتشارات مرکز پژوهشی میراث مکتوب تصحیح و چاپ کرد. روایت غفوری 226 بیت دارد و متن آن با روایت ماکان متفاوت است.

متن کامل این نوشتار به قلم هادی بیدکی که در شمارۀ 70 – 71 دوماهنامۀ گزارش میراث (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مردادآبان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید. 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612