کد خبر:5532
پ
goyochogan-m

منظومه گوی و چوگان «کارنامه»

ضمیمۀ 34 آینۀ میراث (منظومۀ گوی و چوگان «کارنامه») سرودۀ قاسمی گنابادی با مقدمه، تصحیحات و تعلیقات بهرام گرامی و زهرا مجیدی (یوسفی) منتشر شد.

ميراث مكتوب – ضمیمۀ 34 آینۀ میراث (منظومۀ گوی و چوگان «کارنامه») سرودۀ قاسمی گنابادی با مقدمه، تصحیحات و تعلیقات بهرام گرامی و زهرا مجیدی (یوسفی) منتشر شد.

میرزا محمدقاسم فرزند میرسید عبدالله حسینی مشهور به قاسمی گنابادی یا قاسمی حسینی جُنابُدی با تخلص قاسمی، در 930 ق در خانواده ای از سادات گناباد تولد یافت. کلانتری گناباد به خاندان او اختصاص داشت و او بعد از پدر به این مقام رسید، ولی این شغل را به برادر خود میرزا ابوالفتح واگذارد و به شاعری روی آورد. قاسمی دانشهای عقلی، به ویژه ریاضی، را از غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی و شعر و ادب را نزد هاتفی آموخت. او نخست از شاعران درگاه شاه اسماعیل صفوی بود و پس از آن به خدمت شاه تهماسب درآمد؛ اما در مقابل اشعاری که سرود پاداشی نگرفت و دربار صفوی را رها کرد و نزد محمودخان والی دیار بکر، منطقۀ کردنشین ترکیه، رفت و منظومه ای در بحر متقارب، بدان گونه که برای شاه اسماعیل و شاه تهماسب ساخته بود ، برای این سلطان و پیروزی های وی سرود. قاسمی در 982 ق (و به احتمالی 984 ق) در دیار بکر درگذشت.

قاسمی منظومۀ گوی و چوگان یا کارنامه را در سال 977 ق در 1500 بیت سروده است. بنابر گفتۀ مصححان از این منظومه دو نسخۀ خطی، یک نسخه در کتابخانۀ آستان قدس رضوی با تاریخ کتابت تقریباً یک سال قبل از فوت شاعر و نسخۀ دیگر در کتابخانۀ ملی فرانسه با تاریخ کتابت حدود ده سال بعد از فوت شاعر وجود دارد.

این منظومه نیز بر اساس این دو نسخه تصحیح شده است و مصححان در آن اختلاف دو نسخه را نشان داده اند. همچنین معانی کلمات و عبارات دشوار و شرح بسیاری از ابیات همراه با شواهد شعری از بیش از سی شاعر در زیرنویسها آورده شده است.

ضمیمۀ 34 آینۀ میراث (منظومۀ گوی و چوگان «کارنامه») سرودۀ قاسمی گنابادی با مقدمه، تصحیحات و تعلیقات بهرام گرامی و زهرا مجیدی (یوسفی) به همت مرکز پژوهشی میراث مکتوب، منتشر شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612