کد خبر:10853
پ
molahezat_0

ملاحظات اسلامی در روابط تجاری مسلمانان

کتاب پیش رو حاصل سالیان متمادی تجربه، تحقیق، مطالعه و تدریس مؤلف در دروس مختلف اقتصادی ازجمله تجارت بین‌الملل، اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی صدر اسلام در دانشگاه‌هاست.

میراث مکتوب – کتاب پیش رو حاصل سالیان متمادی تجربه، تحقیق، مطالعه و تدریس مؤلف در دروس مختلف اقتصادی ازجمله تجارت بین‌الملل، اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی صدر اسلام در دانشگاه‌هاست.

مؤلف كوشيده است در تدوين این کتاب از منابع اولیه تاریخی، حدیثی و فقهی در تبیین تجارت بین‌الملل در اسلام استفاده كند. وي که به مباحث جدید و منابع متناسب با مقتضیات زمان نيز توجه داشته، به فراخور نیاز، با گنجاندن مباحث روز در حوزه تجارت بین‌الملل بر غناي كتاب نیز افزوده است.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

پیشگفتار
فصل اول: تجارت و تجارت بین‌الملل در پرتو آیات و روایات
فصل دوم: آموزه‌های اسلامی و تجارت بین‌الملل
فصل سوم: روابط بین‌الملل در پرتو دین اسلام
فصل چهارم: تجارت بین‌الملل در صدر اسلام
فصل پنجم: اصول حاکم بر تجارت بین‌الملل در اسلام
فصل ششم: محدودیت‌های تجارت بین‌الملل در اسلام
فصل هفتم: ساختار بازار در تجارت بین‌الملل از دیدگاه اسلام
فصل هشتم: حضور و نظارت دولت اسلامی در تجارت بین‌الملل
خاتمه و نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

در ابتدای هر فصل مقدمه و در پایان آن خلاصه و جمع‌بندی مطالب و نکات قابل تأمل آن فصل آورده شده است.

غفاری، هادی، ملاحظات اسلامی در روابط تجاری مسلمانان، تهران، سمت، 291 صفحه، بها: 130000 ريال، 1396.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612