کد خبر:3342
پ
nezami-m

مقايسه سه قهرمان خسرو و شيرين نظامي با دو نظيره آن

ميرحكيم نظامي با سرودن پنج گنج باب نظيره پردازي را در داستان سرايي گشود و سخنوران توانمندِ پس از خود را به مسابقه در اين و … پرداختند.

ميراث مكتوب – ميرحكيم نظامي با سرودن پنج گنج باب نظيره پردازي را در داستان سرايي گشود و سخنوران توانمندِ پس از خود را به مسابقه در اين و … پرداختند. در اين ميان به « ثمانيه » ،« سبعه » ،« ستّه » ،« خمسه » به سرودن « خمسۀ نظامي » ميدان فراخواند و آنان نيز به تقليد از مقايسه شخصيتيِ قهرمانانِ برجستۀ خسرو و شيرين با دو نظيرۀ آن از دهلوي و هاتفي مي پردازيم كه از جنبه هاي گونه گون حائز اهميت هستند؛ از جمله: 1. از حيث تأثيرپذيري و كيفيت تقليد توانمندتر از ديگران هستند و منظومه هاي آنان در نام و سرفصل ها و روال و شيوۀ داستاني، شباهت دارند؛ 2. در آفرينش هنري و اطلاعات علمي از ديگر مقلّدان نظامي تواناتر هستند. در اين تحقيق، ويژگي هاي فكري و شخصيتي قهرمانان اصلي منظومۀ نظامي بررسي و تحليل مي گردد, سپس به مقايسۀ اين ويژگي ها با دو نظيرۀ ديگر خواهيم پرداخت. روش تحقيق در اين گفتار, كتابخانه اي و بر اساس فن تحليل محتواست. نخست منابع اصلي پيرامون خسرو و شيرين نظامي بررسي مي گردد، سپس بر اساس آثار تاريخي و پژوهش هاي نظري، به تحليل و تطبيق و مقايسۀ قهرمانان برجستۀ داستان نظامي با دو نظيرۀ آن پرداخته مي شود.

متن كامل مقاله «مقايسه سه قهرمان خسرو و شيرين نظامي با دو نظيره آن» را كه شماره پياپي 188، سال شانزدهم، شماره در سال 8، خرداد 1392 به چاپ رسيده است را با كليك بر روي فايل پايين بخوانيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612