کد خبر:1886
پ
maghamatmanzoom-m

مقامات منظوم ژنده‌پیل

مقامات منظوم شیخ جام، که به همت دکتر حسن نصیری جامی تصحیح شده، از چند جهت مهم و قابل توجه است.

میراث مکتوب – مقامات منظوم شیخ جام (ژنده پیل) که به همت دکتر حسن نصیری جامی تصحیح شده، از چند جهت مهم و قابل توجه است:
الف. از منظر تاریخ ادبیات عرفان و تصوف: این کتاب تنها اثر منظوم در حوزۀ مقامات مشایخ عرفان و تصوف ایران محسوب می گردد که اختصاصاً به حکایات احوال و داستان هایی از کرامات یکی از مشایخ صاحب نام پرداخته است.
ب.از منظر میراث عرفانی و خانقاهی شیخ جام: این کتاب یگانه اثر منظوم خاندانی و خانقاهی شیخ احمد جام است که در دسترس و محفوظ مانده است.
پ.از منظر ادبیات تطبیقی حوزه عرفان و تصوف: این کتاب صورت منظوم اثری دیگر است که پیشتر به نثر و بر اسلوب مقامات عارفان نگارش یافته، با تصحیح و نشر این کتاب اهل تحقیق و علاقمندان این حوزه دو روایت منثور و منظوم از حکایات احوال و داستان های کرامات شیخ جام را پیش رو خواهند داشت.
ت.از منظر اسلوب ادبی: ناظم این مقامات در نظم حکایات ـ ضمن پایبندی و وفاداری به متن ـ از ابداع و نوآوری نیز غافل نبوده است و این اثر از نظر ساختار حکایات و اسلوب روایی و همچنین توجه به بدایع لفظی و معنوی در خور توجه است.
ث.از نظر نسخه‌شناسی و احیای میراث مکتوب: این اثر تا کنون بنا به یک نسخه کهن در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. نسخه ای ناشناخته و میراثی خاندانی و دودمانی که اینک از نقاب گنجینه ها سربرآورده است.
متأسفانه ناظم این اثر مشخص نیست و به سبب افتادگی ها و کاستی های نسخه نام و نشانی از سرایندۀ این یادگار خاندانی شیخ جام در دست نیست. طبعاً این اثر حاصل ذوق و ارادت یکی از مریدان و ارادتمندان شیخ جام است که بنا به ارادت خویش به نظم «مقامات ژنده پیل» پرداخته تا بلکه بر حلاوت و شهرت داستان ها و کرامات شیخ بیفزاید. نکته مسلم این است که اثر مذکور در فاصله بعد از تألیف «مقامات ژنده پیل» (قرن ششم و هفتم) و تا پیش از تحریر این نسخه (سال ۹۹۴ هجری) سروده شده است.
مقامات منظوم شیخ جام (ژنده پیل)؛ تصحیح دکتر حسن نصیری جامی؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ چاپ اول: ۱۳۹۱؛ قطع وزیری؛ ۲۵۵ صفحهمعرفی کتاب از زکیه بیات

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612