کد خبر:6001
پ
ansari

معرفی نسخه ای کهن از خرائج راوندي

کتاب الخرائج والجرائح قطب الدين راوندي در چاپ جديد آن متکی است به چند نسخه که گاه هم نقصهایی در برخی ابواب شماری از اين نسخه ها ديده می شود.

میراث مکتوب – کتاب الخرائج والجرائح قطب الدين راوندي در چاپ جديد آن متکی است به چند نسخه که گاه هم نقصهایی در برخی ابواب شماری از اين نسخه ها ديده می شود.

مناسب است کتاب بار ديگر با شيوۀ تحقيقی و انتقادی منتشر شود؛ به ويژه اينکه همينک می دانيم که او در برخی از فصلهای کلامی کتاب متکی بوده است به نوشته های محمود ابن الملاحمي (در اين مورد نک: سه مقاله من در همين سایت در خصوص قطب الدين راوندي). در چاپ جديد بايد به کهنترين نسخه اين کتاب که با کتابت مهنا بن سنان حسيني مدني در کتابخانه دانشکده االهيات مشهد موجود است نيز نظر کرد و آن را اصل قرار داد (در پايان اين نسخه تنها رقم او ديده می شود و نه کاتبی که از او نقل کرده باشد. خط نسخه هم با سدۀ هشتم ناهماهنگ نيست؛ گرچه بايد اصل نسخه ديده شود).

اين نسخه که به اشتباه در فهرست کتابخانه دانشگده الهيات مشهد به نام المعجزات و تأليفش به اشتباه به کاتب نسخه منتسب شده (نک: فهرست، 2/ 441؛ شماره نسخه: 20375 ؛ شماره عکسی که در اختيار من است 1304 است؛ نيز نک: دنا، 9/ 843) در واقع نسخه ای است کهنسال از کتاب خرائج راوندي با رقم مهنا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني در مدينه به تاريخ دوشنبه 26 شوال سال 748 ق. اين نسخه هم البته نقصهایی دارد و کاتب در پايان نسخه متذکر مشکلات نسخه اصل خود شده است (برای شرح حال کاتب دانشمند که خود از علمای نامدار اماميه است؛ نک: آقا بزرگ طهرانی، طبقات سده هشتم، ص 223 تا 225. آقا بزرگ به نسخه ای اشاره می کند از خرائج که بر اساس نسخه خط مهنا نوشته شده است و او آن را در کتابخانه سلطان العلماء در تهران نشان می دهد).

حسن انصاری

منبع: حلقه کاتبان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612