کد خبر:7295
پ
sabkshenasi_1

مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسی

تازه ترین شمارۀ مجلۀ علمی – پژوهشی سبك شناسی نظم و نثر فارسی (سال هشتم، شماره 27، بهار 1394) به صاحب امتیازی دكتر امید مجد منتشر شد.

میراث مکتوب – تازه ترین شمارۀ مجلۀ علمی – پژوهشی سبك شناسی نظم و نثر فارسی (سال هشتم، شماره 27، بهار 1394)  به  صاحب امتیازی دكتر امید مجد منتشر شد.

نسخه خطی تذكره الشباب و ویژگی های سبكی و ادبی آن/ زهرا نصراصفهانی ، پرینازاعتصامی  

منظومه خرم و زیبا نمونه ای عالی از آمیختگی حماسه وغنا/ راحله امامی ، محمدابراهیم ایرج پور ، عطامحمد رادمنش  

 دو ویژگی برجسته سبكی تاریخ الوزرای ابوالرجاء قمی/ خلیل بیگ زاده ، سهیل یاری گل دره

 ادبیات تراجم نگاری در متون تاریخی عصر صفویه/ جهانبخش ثواقب 

بررسی ویژگیهای سبكی كتاب «خواص الحیوان» محمد تقی تبریزی/ محمد حسین كرمی ، صدیقه جابری

بررسی تشبیه در اشعار دقیقی/ فاطمه جلال پور

بررسی محتوایی و سبكی نسخه خطی ‍« حلل مطرز در فن معما و لغز»/ هادی شمیل پور،  فاطمه كوپا ، علی محمد پشت دار ، نرگس محمدی بدر 

سیر تحول تلمیح« نوح »در شعرفارسی ازقرن چهارم تاچهاردهم/ مرضیه شوشتری

بررسی تاریخ نگارش قصص الانبیاء جویری براساس ویژگیهای سبكی و شواهد تاریخی/ خدیجه عالمی ، مرضیه مسیحی پور  

سبكِ خیالی بخارایی و آفرینشِ نامواژه های ایهامی/ محمود عباسی ، محمدرضا مشهدی 

انسجام واژگانی در قصاید عبدالواسع جبلی؛ ارائه یك رهیافت تحلیلی برای بررسی عناصر انسجامی در قصاید فارسی/ حكیمه دبیران ، عفت نقابی ، آرزو عرباُف

بررسی تجلی غدیر و دفاع از ولایت امیرالمومنین (ع) در اشعار ناصر خسرو/ علی عسكری

كاركرد رنگ در محتوا و فرم غزل سنایی/ فاطمه كلاهچیان، فاطمه نظری فر

بررسی و انطباق غزل خسرو احتشامی با مبانی غزل سبك هندی و بیدل دهلوی/ علی محمدمحمودی ، محمود براتی ، غلامحسین شریفی  

نقش سبك ساز «ردیف» در دیوان مكین دهلوی/ زهرا دربزنجیری،عبدالرضا مدرس زاده

سبك شناسی ادبی قصاید زاهد تبریزی/ سهیلا مرادقلی

تحلیل صناعت بلاغی«خطاب» در غزل های سنایی/  محمدامیر مشهدی ، اسماعیل علی پور 

مفاهیم و درونمایه های زنانه در شعر پروین اعتصامی (جُستاری در رد اتهامات علیه شاعری پروین)/ الیاس نورایی،اسماعیل حسن زاده 

مقایسه دو بدیعیه در ادب/ عباسعلی وفایی

بررسی سبك شناسی داستان شاهرخ و گلرخ/ احمدرضا یلمه ها ، راضیه جمشیدی 

 مقاله غیرسبك شناسی: بررسی آنار در اساطیر و بازتاب آن در ادب فارسی/ پروانه عادل زاده ،كامران پاشایی فخری

 مقاله غیرسبك شناسی: مقایسه تطبیقی ضرب المثلهای بلوچی و فارسی/ عبدالرضا سیف ، محمداكبر سپاهی ، اسحاق میربلوچزایی  

مقاله غیرسبك شناسی: مفهوم شناسی واژه «سازه» در گفتمان معماری معاصر ایران/ محمدباقر كبیرصابر

 

مجله سبك شناسی نظم و نثر فارسی – پژوهشی (علوم انسانی)

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  امید مجد

سردبیر: دكتر فاطمه مدرسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612