کد خبر:3395
پ
miras-elmi-m-2

مجسطی نشریۀ بین‌المللی تاریخ نظریات علمی

«جامعۀ تاریخ علم اروپای جنوب شرقی» از طریق مجلۀ مَجِسطی میعادگاهی برای بحث و تبادل نظر مورخان علم اروپای جنوب شرقی و شرق مدیترانه ترتیب داده است تا سطح تحقیقاتشان را ارتقا دهد و به جامعۀ بین المللی تاریخ علم معرفی کنند.

ميراث مكتوب – «جامعۀ تاریخ علم اروپای جنوب شرقی» از طریق مجلۀ مَجِسطی میعادگاهی برای بحث و تبادل نظر مورخان علم اروپای جنوب شرقی و شرق مدیترانه ترتیب داده است تا سطح تحقیقاتشان را ارتقا دهد و به جامعۀ بین المللی تاریخ علم معرفی کنند. این مجله که از آغاز سال 2010م، دو بار در سال منتشر شده، تا کنون در 3 شمارۀ 190-200 صفحه ای انتشار یافته است. این مجله به تاریخ علم هم به عنوان تاریخ اندیشه¬ها و هم به عنوان تاریخ فعالیت هایی می نگرد که در بسترهایی نهادی و اجتماعی رخ داده اند.
چشم انداز این مجله چنان برنامه ریزی شده است که به رشد و توسعۀ راهبردهای تطبیقی و میان‌رشته ای در پژوهش های تاریخ علم کمک کند. این مجله نه تنها به نظریه های فلسفی که شالودۀ نظریه ها و پیشرفت های علمی را تشکیل می دهد، می پردازد، بلکه تأثیر متقابل میان شرایط تاریخی و این پدیده های علمی را نیز بررسی می‌کند.
با در نظر گرفتن این اهداف، انتظار می رود که مجسطی یک اثر پژوهشی مترقّی در حوزۀ تاریخ علم باشد؛ اثری که با شرایط، موقعیت ها و دوره های زمانی واقعی و همچنین جوّ فرهنگی – اجتماعی که فعالیت های علمی در آن رخ داده اند، سازگار است. چنین نگرشی همچنین به درک بهتر مسائل روز از قبیل امور مربوط به تعارضات فرهنگی، تعدد و تلفیق فرهنگ ها و جهانی شدن کمک می کند. بنابراین این مجله پذیرای مقالاتی است که به بررسی و تحلیل مواردی که در پی می آید می پردازند: روابط میان فعالیت های علمی از یک سو، و از سوی دیگر موقعیت های جغرافیایی، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، گرایش‌های نهفتۀ مذهبی و فناوری یک دورۀ مشخص. هدف دیگر مسئولان این مجله، ارتقای سطح آموزش تاریخ علم در همۀ سطوح آموزشی است.

براي مطالعه متن كامل مقاله «مجسطی نشریۀ بین‌المللی تاریخ نظریات علمی جامعۀ تاریخ علم اروپای جنوب شرقی، انتشارات برپولس برگرفته از خبرنامۀ ایرسیکا» ترجمۀ زینب سوادی كه در شماره دوم دوفصلنامه ميراث علمي اسلام و ايران به چاپ رسيده است بر روي فايل پايين كليك كنيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612