کد خبر:18096
پ
IMG_3318

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مرکز پژوهشی میراث مکتوب در سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ( ناشران عمومی سالن A4، راهروی 3، غرفۀ 37) میزبان علاقه مندان است.

میراث مکتوب – مرکز پژوهشی میراث مکتوب در سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ناشران عمومی سالن A4، راهروی 3، غرفۀ  37 میزبان علاقه مندان است.

پرویز اذکایی (سپیتمان) - مصحح و پژوهشگر
پرویز اذکایی (سپیتمان) – مصحح و پژوهشگر

علیرضا ذکاوتی قراگوزلو - مصحح و پژوهشگر
علیرضا ذکاوتی قراگوزلو – مصحح و پژوهشگر

از راست: علی میرافضلی مصحح و پژوهشگر و اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب
از راست: علی میرافضلی مصحح و پژوهشگر و اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب


مهدي مجتهدي - عضو هيئت علمي گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه فردوسی مشهد
مهدي مجتهدي – عضو هيئت علمي گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه فردوسی مشهد


همکاران واحد فروش مرکز پژوهشی میراث مکتوب
همکاران واحد فروش مرکز پژوهشی میراث مکتوب

همکاران واحد فروش مرکز پژوهشی میراث مکتوب
همکاران واحد فروش مرکز پژوهشی میراث مکتوب


علی میرانصاری - مصحح و پژوهشگر
علی میرانصاری – مصحح و پژوهشگر


محمدحسین ساکت - پژوهشگر و عضو هیئت مدیرۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
محمدحسین ساکت – پژوهشگر و عضو هیئت مدیرۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

علی اشرف صادقی - مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
علی اشرف صادقی – مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

همکاران واحد فروش مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
همکاران واحد فروش مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612