00:00:00
پنج شنبه ۳ام فروردین ۱۴۰۲
کد خبر:3589
پ
masnavi-m-2

فلسفه هنر و زیبایی شناسی عرفانی از دیدگاه مولانا

مثنوی معنوی، اثر مولانا جلال الدين محمد بلخی، يکی از برجسته ترين گنجينه های ادب و عرفان فارسی است كه می توان به منظور شناخت مفهوم و كاركرد زيبايی و هنر به آن توجه و استناد كرد.

ميراث مكتوب – مثنوی معنوی، اثر مولانا جلال الدين محمد بلخی، يکی از برجسته ترين گنجينه های ادب و عرفان فارسی است كه می توان به منظور شناخت مفهوم و كاركرد زيبايی و هنر به آن توجه و استناد كرد. در اين مصحف شريف با طرح دقيق ترين تمثيلات و لطيف ترين تشبيهات، مهم ترين مبانی فلسفه هنر و زيبايی شناسی عرفانی تبيين شده است. اين فلسفه، كه شاخص ترين ركن آن، گذر از صور زيبای محسوس و انکشاف حقيقت حسن و وجود است، شالوده و بنياد هنری را شکل می دهد كه مهم ترين رسالتش پاكيزه ساختن روح از كدورت خودبينی، دوبينی و درك حقيقت وحدت وجود است؛ چنان كه مثنوی مولوی، يکی از نمودهای بارز چنين رويکردی، اسطرلاب آفتاب جمال الهی می شود و نردبانی به سوی آسمان حقايق و زيبايی های معنوی. مسئله مورد پژوهش در اين تحقيق آن است كه چگونه می توان بر اساس مبانی معرفتی چون تجلی، حسن، عشق و خيال اركان زيبايی شناسی عرفانی و فلسفه هنر اسلامی را در مثنوی معنوی بازشناخت. بر اين اساس مؤلفان در نظر دارند تا با توجه به نگرش عارفانه و عاشقانه مولانا نسبت به هستی و فلسفه خلقت، آراء زيباشناسانه او را درباره هنر و مقام هنری مورد مطالعه قرار دهند. مهم ترين اهداف اين مطالعه، درك ميزان پيوند و تعامل ادبيات حکمي و عرفاني با آفرينش های هنری در تمدن های سنتی ايرانی و شناخت معيارها و مبانی هنرهای اسلامی جهت اعمال نقدهای سنجيده تر و پرهيز از پيش داوری های شتابزده و سطحی است.
در اين جستار گردآوری مطالب به شيوه كتابخانه ای و ارائه تحقيق به روش توصيفی و تحليل محتوايی صورت گرفته است.

متن كامل مقاله «فلسفه هنر و زیبایی شناسی عرفانی از دیدگاه مولانا(با تأکيد بر مثنوی معنوی)» نوشته دكتر حسن بلخاري و فاطمه كياني كه در شماره 4 دوفصلنامه پژوهش هنر به چاپ رسيده است را در فايل پايين مطالعه كنيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612