کد خبر:10085
پ
farhangname_1

فرهنگنامۀ فلسفی

فرهنگنامۀ فلسفی نه تنها ابزار با ارزشی چون هر واژه نامۀ دیگر در پیشبرد تحقیق و آموزش است، دو ویژگی دیگر نیز دارد: نخست همان گونه که نویسنده در مقدمۀ واژه نامه به ایجاز اشاره می کند و واژه نامه ای خنثی نیست.

میراث مکتوب – فرهنگنامۀ فلسفی نه تنها ابزار با ارزشی چون هر واژه نامۀ دیگر در پیشبرد تحقیق و آموزش است، دو ویژگی دیگر نیز دارد: نخست همان گونه که نویسنده در مقدمۀ واژه نامه به ایجاز اشاره می کند، واژه نامه ای خنثی نیست، هر آینه در انتخاب مدخل ها و توصیف و تشریح آنها جهت دارد و با شواهد بسیاری می توان گفت این جهتی جز علم نیست، چنانچه مثال های آمده در اساس از منطق، ریاضیات و علوم فیزیکی و علوم انسانی است، و روش آن روش علم است. افزون بر این، ارجاعات درونی مدخل ها به همدیگر صرفاً رجوع به مترادفی دیگر نیستند بلکه برای توصیف و تشریح کامل مدخل است.

 

هر مدخل با لحاظ داشتن ارجاعات درونی اغلب مقالات کامل، منسجم و به روز هستند که می توانند مسئله ای را بگشایند و این همه واژه نامه را کتابی قابل خواندن سازند. دوم با توجه به قدمت فلسفه و تعدد مکاتب فلسفی در طی قرون، واژگان فلسفی اغلب چندمعنایی شده اند. به این دلیل داشتن ابزاری منسجم در تسهیل مطالعۀ آثار بونگه به ویژه اثر سترگ او رساله در فلسفه حائز اهمیت است.

این امر به ویژه برای مطالعۀ آثار او به زبان های دیگر به ویژه برای فارسی زبانان نقشی ویژه دارد. در واقع مترجم این واژه نامه اولین گام خود را در اهتمام به ترجمۀ کامل رساله در فلسفۀ هشت جلدی بونگه می داند که خود با بهره از عمق و وسعت رساله، عملی گشت.

ماریو بونگه، فرهنگنامۀ فلسفی، ترجمه: علیرضا امیرقاسمی، تهران، اختران 556 صفحه، قطع: وزیری، بها: 450000 ریال، 1395.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612