کد خبر:1826
پ
ZG3-naqd-mm

ضمیمه شماره ۳ گزارش میراث به «نقد» اختصاص یافت

ضمیمه شمارۀ ۳ گزارش میراث (دوماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) ویژه زمستان سال جاری منتشر شد.

میراث مکتوب- ضمیمه شمارۀ ۳ گزارش میراث (دوماهنامه تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) ویژه زمستان سال جاری منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، پس از آنکه دومین شماره گزارش میراث به موضوع کتابسازی اختصاص یافت و مورد توجه مخاطبان بسیاری قرار گرفت، مرکز پژوهشی میراث مکتوب ضمیمه سوم گزارش میراث را به موضوع نقد اختصاص داد.
در این شماره از گزارش میراث سعی شده است تحقیق اصولی در کارهای نقد، محققان اثر و نقد و انتقاد در نشر مورد بررسی قرار بگیرد.
دکتر اکبر ایرانی در بخش سرسخن این شماره از ضمیمه گزارش میراث چنین می نویسد: نقد منصفانه بسان قهوه تلخ است که آن را فوایدی است بسیار گرچه گاه منتقد قلم را به طعنه می آلاید و بدانچه نباید و نشاید صاحب اثر را می نوازد و موضوع را به حساب تسویه حساب شخصی یا به قول قائلی: پوست کندن از فلانی بدل می سازد که این هم کاری ست زشت و ما بر آنیم از آن بپرهیزیم. چه این مجال برای نقد اثر است نه صاحب اثر. هرچند باید اذعان و و اعتراف نمود که در این وادی ما در نشریات خود به سهو گاه دچار خبط و خطا شده ایم و خاطر عاطر عزیزی را رنجانده ایم و همچنان در حسرت انتظار و عفو و بخشش رنجیدگانیم.
در این ویژه نامه با توجه به سالگرد درگذشت استاد ایرج افشار به ویژگی های اخلاقی او در عرصه نقد و نقادی پرداخته شده و سپس به «نقد و ادب کتاب از از دیدگاه استاد افشار» اشاره شده است و سپس مطالبی با عناوین «اعتذار مرحوم احمد آرام از نقدنویسی»، «چاپ نقدی از دوستی علیه دوست نزدیک خود»، «تکریم همزمان ناقد و کارشخص نقد شده» و «توصیف استاد افشار توسط مرحوم آذریزدی» به جایگاه نقد از نگاه استاد ایرج افشار پرداخته است.
در بخش مقالات ضمیمه شماره ۳ گزارش میراث نیز مقالاتی با عناوین ملاحظاتی درباره کتابشناسی فردوسی و شاهنامه ، توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی، نقدی بر مقاله «اشعار بازمانده از دیوان حقیقی»، وقت مدرسه و بحث کشف و کشاف، متنی ارزشمند، چاپی نامطئن، جمع الجمع اشتباهات از فهرست‌نگاری تا تصحیح متون، ترویح الارواح، نقدی کوتاه بر تصحیح انوار احمد بر تذکره انیس الاحباء، درباره چاپ کتاب «سفینه شمس حاجی»، در حاشیه رضی‌نامه و نقدی بر غزلیات ابن عماد خراسانی (شیرازی) به قلم سجاد آیدنلو، جمیله اخیانی، حمیدرضا سلمانی، مهدی اللهیاری تبریزی، محمد باهر، الوند بهاری، ابوالفضل حافظیان بابلی، محمدحسین حیدریان، مروارید رفوگران، محمدرضا ضیاء و فرزاد ضیائی حبیب‌آبادی تألیف شده است.
«اما چنین کنند مترجم نمایان» به قلم آرش ظریف، امتحان فضلا: سنگلاخ نشر یک تذکره نوشته مسعود عرفانیان، نگاهی به ارشاد قلانسی از مهدی فیروزیان، نقدی بر توضیحات کتاب‌های ادبیات فارسی دبیرستان نوشته حبیب کارگر، تصحیح یا تخریب به قلم مجدالدین کیوانی، چاپ جدید «ترجمه رساله قشیریه: تصحیح مجدد یا ویرایشی مغلوط» عناوین دیگر مقالاتی است که ویژه موضوع نقد در این شماره از ضمیمه گزارش میراث تألیف شده است.
اما پنج مقاله پایانی این ویژه نامه نیز به نگاهی به مثنوی حکیم سنایی ، کاستی عمده گزارش دشواری های دیوان خاقانی، معرفی و نقد سفرنامه ناصری، تاریخ تحولات ایران‌شناسی و تأملی در فرهنگ اشارات ادبیات فارسی به قلم سید عبدالرضا موسوی، سعید مهدوی‌فر، سیدعلی هاشمی عرقطو، بهزاد همتی و سهیل یاری گلدره اختصاص دارد.
دوماهنامه تخصصی گزارش میراث به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب و مدیرمسئولی دکتر اکبر ایرانی به چاپ رسیده است.

کلیدواژه : آرش ظریفابوالفضل حافظیان بابلیاعتذار مرحوم احمد آرام از نقدنویسیاکبر ایرانیالوند بهاریاما چنین کنند مترجم نمایانامتحان فضلا: سنگلاخ نشر یک تذکرهایران‌شناسیایرج افشاربهزاد همتیتأملی در فرهنگ اشارات ادبیات فارسیتاریخ تحولات ایران‌شناسیترویح الارواحتصحیح متونتصحیح یا تخریب به قلم مجدالدین کیوانیتکریم همزمان ناقد و کارشخص نقد شدهتوصیف استاد افشار توسط مرحوم آذریزدیتوضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقیجمع الجمع اشتباهات از فهرست‌نگاری تا تصحیح متونجمیله اخیانیچاپ جدید «ترجمه رساله قشیریه: تصحیح مجدد یا ویرایشی مغلوط»چاپ نقدی از دوستی علیه دوست نزدیک خودحبیب کارگرحمیدرضا سلمانیرباره چاپ کتاب «سفینه شمس حاجی»رضی‌نامه و نقدی بر غزلیات ابن عماد خراسانی (شیرازی)سجاد آیدنلوسعید مهدوی‌فرسهیل یاری گلدرهضمیمه شماره 3 گزارش میراث به «نقد» اختصاص یافتضمیمه گزارش میراثعبدالرضا موسویعلی هاشمی عرقطوفرزاد ضیائی حبیب‌آبادیکاستی عمده گزارش دشواری های دیوان خاقانیگزارش میراثمتنی ارزشمند، چاپی نامطئنمثنوی حکیم سناییمحمد باهرمحمدحسین حیدریانمحمدرضا ضیاءمروارید رفوگرانمسعود عرفانیانمعرفی و نقد سفرنامه ناصریملاحظاتی درباره کتابشناسیِ فردوسی و شاهنامهمهدی اللهیاری تبریزیمهدی فیروزیاننسخه‌شناسینقدنقد و ادب کتاب از از دیدگاه استاد افشارنقدی بر توضیحات کتاب‌های ادبیات فارسی دبیرستاننقدی بر مقاله «اشعار بازمانده از دیوان حقیقی»نقدی کوتاه بر تصحیح انوار احمد بر تذکره انیس الاحباءنگاهی به ارشاد قلانسیوقت مدرسه و بحث کشف و کشاف
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612