00:00:00
چهارشنبه ۱۲ام مهر ۱۴۰۲
کد خبر:19049
پ
ZA-8-m

ضمیمه شماره هشتم آینه میراث

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال چهارم، ضمیمه شماره 8، سال 1385

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال چهارم، ضمیمه شماره 8، سال 1385

فهرست مطالب
سخن سردبیر : جمشید کیانفر/ 5
بلوهر و بوذاسف: گذرگاهی فرهنگی / 7
سیر کلی روایت/9
الف)آغاز داستان/10
ب)زادن و بزرگ شدن شاهزاده/12
ایران، زادگاه اتر/ 16
الف) درونمایه/ 16
ب)قصه ها/ 19
پ)رویاهای بوذاسف/20
شرح فارسی نظام تبریزی ـ بلوهر و بیوذسف/22
نقش شیعه در نگهداشت داستان بلوهر و بوذاسف /25
1)مقدمه/ 25
2)داستان بلوهر و بوذاسف در جهان مسیحی/ 28
3)نسخه های ایرانی و اسلامی بلوهر و بوذاسف/ 30
شرح معروف به عربی اسماعیلی/30
متن هاله/31
متن تیموریه/31
شرح گنجانده در اکنال الدین/ 31
روایت های بحارالانوار و عین الحیات/ 33چشرح نظام تبریزی/ 34
متن های دیرگ، ترجمه های پایان قرن نوزده و آغاز قرن بیستم ایران/35
خطای خوانش کوشنگر به کشمیر/35
4) تغییرات ساختاری و محتوای داستان در انطباق با شرایط جدید/ 36
نتیجه گیری/ 39
بلوهر و بوذاسف معرفی نسخه نظام تبریزی /43
1) مقدمه/ 43
2) کتاب بلوهر و بیوذسف مولانا نظام تبریزی/ 45
1-2) نسخه خطی و کتاب منتشر شده/45
2-2) نظام تبریزی و کاتب/ 46
3-2)داستان به روایت نظام تبریزی/47
4-2)داستان چارچوب/ 49
1-4-2)پادشاه/ 50
2-4-2) شه بانو/ 51
3-4-2)منجمان و چهار نشانه/52
5-2)پیش درآمد
1-5-2) مثال نفس انسانی با بدن و تشبیه او به شتر مسافر/ 56
2-5-2) مثال نفس انسانی با بدم و تشبیه او به مرد خفته در صندوق آبگینه/ 58
6-2)بخش نخست/59
7-2)بخش دوم/61
8-2)مؤخره/ 63
9-2)اندرز بزرگمهر و قدمت روایت ها/ 64
10-2)مطالب الحاقیکه از منابع دیگر به نسخه نظام وارد شده اند/ 66
3) ایران، زادگاه داستان بلوهر و بوذاسف/ 67
1-3) شواهد متنی/67
2-3) شواهد برون متنی/70
4)شواهد مانوی/ 72
1-4) ختم نبوت/ 72
2-4) خسرو و شاپور و مانی/ 73
3-4)آزمون ذبح/ 74
4-4) بهشت و دوزخ/ 75
5-4) بلوهر/ 76
5)نتیجه/ 78
بلوهر و بیوذسف به شرح نظام تبریزی: نسخه های کتابخانه ملک و کتابخانه موزه بریتانیا / 81
مقدمه/ 81
مؤلف منبع اولیه شرح نظام تبریزی/82
نام شخصیت اصلی داستان/ 84
سولابط یا سوبلاط/87
تصرف نظام تبریزی در داستان/ 89
افتادگی های نسخه ملک/ 90
تفاوت های نگارشی/ 92
الف) اختلاف واژگان/ 92
ب) وارونه سازی ترتیب واژگان/ 93
پ) جدانویسی/ 94
کلام آخر/ 95
منابع فارسی / 45
چکیده انگلیسی 
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612