کد خبر:19215
پ
63-l

شمارۀ 63 آینۀ میراث

شمارۀ 63 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ جدید، سال شانزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1397)

میراث مکتوب – شمارۀ 63 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ جدید، سال شانزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1397) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

فهرست مقالات و مطالب این شمارۀ آینۀ میراث به شرح زیر است:

سخن سردبیر

آیا ترجمۀ منظوم «تائیۀ کبری» از جامی است؟/ محمدامیر جلالی

کتابُ الناصری فی ترجمةِ کتابِ القادری فی التّعبیر، ترجمۀ فارسی مورّخ 692ق/ علی صفری آق‌قلعه

ملاحظاتی دربارۀ تحفة الملوک و تصحیح مجدّد آن/ محمود عابدی

بررسی و سنجش معیارهای گزینش متن در «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ»/ امیر سلطان‌محمدی

کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی/ مسعود راستی‌پور

آراء و آداب معنوی در رسالات آموزشی خوشنویسی/ امین ایرانپور و علی‌اصغر شیرازی

کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک»/ یونس کرامتی و رقیّه حسینی

بررسی انتقادی چاپِ «رسالۀ تحقیقات سرحدیه»/ نصرالله صالحی

بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی/ محمود ندیمی هرندی و تهمینه عطائی کچوئی

چکیدۀ عربی/ حامد صدقی

چکیده انگلیسی/ مجدالدین کیوانی

صاحب امتیاز:  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجدالدین کیوانی

مدیرداخلی: یونس تسلیمی پاک

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612