کد خبر:6374
پ
فاقد تصویر شاخص

شمارۀ 62 – 63 گزارش میراث

شمارۀ 62 – 63 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون نسخه شناسی و ایران شناسی دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ یکم و دوم، فروردین – تیر 1393) منتشر شد.

میراث مکتوب – شمارۀ 62 – 63 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون نسخه شناسی و ایران شناسی دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ یکم و دوم، فروردین – تیر 1393) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.


فهرست مطالب این شماره از گزارش میراث به شرح زیر است:


سرسخن


گرفتاری های مدیرمسئول یک نشریه


جستار


مقایسۀ دیدگاه ارسطو و بزرگمهر دربارۀ شیوه برخورد با دشمنان/  وحید سبزیان پور


پاریزی، روستازادۀ دانشمند/ علی اکبر جعفری ندوشن


نقیب الممالک راوی قصۀ «رموزحمزه» / راضیه رستمی


چند نکته دربارۀ تصحیح جدید تاریخ بیهقی/ سید امیرحسین مرتضایی و رضا رضایی مقدم


چاپخانۀ خانگی/ محسن جعفری مذهب


نکاتی دربارۀ تعلیقات تحفة العراقین خاقانی/سهیل یاری گل دره


بایستگی بازنویسی دورۀ فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ وزیری یزد / حسین مسرّت


تمثیل درخت و پیر و پرنده در نگاره های بهزاد / سید رضا فیض


اهمیت تلفظ برخی از واژه ها در تصحیح بیت هایی از شاهنامه / وحید عیدگاه طرقبه ای


شرح حال دو شاعر گمنام شهر بسطام ضیاءالدین بسطامی، ظهیرالدین بسطامی/ سید هادی میرآقایی


چند معنی تازه در ترجمۀ لغات نسخه ای از نهج البلاغه/ امین حق پرست


رسائل


دو رسالۀ طغرای مشهدی/ سیدرضا صداقت حسینی


پاره ها و نکته ها


آسیا به خون گشتن/ وحید سبزیان پور


مُنجیک ترِمِذی و شاهنامه: نگاهی دوباره به دو بیت از مُنجیک/ احسان شواربی


ایران در متون عثمانی (9)


اثری از نیازی/ نصراله صالحی


نسخه شناسی


نسخه ای دیگر به خط و تذهیب حسن ابن المکارم/ سعید خودداری نایینی


نسخۀ هزار و یک شب کتابخانه کاخ گلستان در فهرست شیخ المشایخ معزی/ علی بوذری


بایسته های تصحیح و پژوهش


بایسته های تصحیح


بایسته های پژوهش


نقد و بررسی


نامۀ نامی کتابی «شایستۀ تقدیر»!/ فرزاد ضیایی حبیب آبادی


از الفبا تا هنر/ حمیدرضا قلیچ خانی


یادگارنامۀ دکتر محمد محمدی ملایری/ سهیلا یوسفی


این سلاسل که تو داری همه را حیران ساخت/ محمدابراهیم ایرج پور


آثار باقیه از مردمان گذشته/ علیرضا ذکاوتی قراگوزلو


اسکندرنامه (روایت آسیای میانه)/ علیرضا ذکاوتی قراگزلو


نقدی بر چاپ تازۀ التنویر فی الطب/ علی صفری آق قلعه


مجلۀ مولانا رومی 5/مجدالدین کیوانی


دربارۀ نوشته های پیشین


دفاع از استاد: پاسخ به مدعیان کتابسوزی/اکبر ثبوت


 


گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون نسخه شناسی و ایران شناسی)


صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب


مدیرمسئول و سردبیر: اکبر ایرانی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612