کد خبر:10234
پ
فاقد تصویر شاخص

شمارۀ 40 دوفصلنامۀ نثر پژوهی ادب فارسی

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ نثر پژوهی ادب فارسی (شماره 40، پاییز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه باهنر کرمان منتشر شد.

میراث مکتوب – شمارۀ جدید دوفصلنامۀ نثر پژوهی ادب فارسی (شماره 40، پاییز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه باهنر کرمان منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از دوفصلنامۀ نثر پژوهی ادب فارسی به شرح زیر است:

نقد پسااستعماری رمانِ «روزگار تفنگ» از حبیب خداداد زاده/ عبدالله آلبوغبیش، زهرا رضایی

بررسی كاركردهای نام آوا در هشت كتاب سپهری/ احمدرضا بیابانی ، یحیی طالبیان ، محسن محمدی كردیانی

 زن در نوحه ها و مویه های زنان شاهنامه/ زهرا جمشیدی ، فاطمه مدرسی ، رحیم كوشش تجلی خویشكاری های

تحلیلی تاریخی پیرامون شاعران و مداحانِ دربار قراختاییان كرمان/ جمشید روستا، سحر پور مهدی زاده 

سیمای عرفانی پیامبر (ص) در متون ادبی/ بهروز رومیانی ، معصومه بخشی زاده

پیوند و همگرایی آموزه های اسلامی با تعالیمِ عرفانی در حوزه نماز/ حمیدرضا سلیمانیان

حقوق و روابط انسانی در آثار امام محمد غزالی/ عنایت الله شریف پور، محمدرضا صرفی ، مهدیه محمودزاده

بررسی گفتمان آموزشی داستان لبخند انار هوشنگ مرادی كرمانی بر مبنای نظریه ایدئولوژی آلتوسر/علی صفایی ، الهام كارگر  

بررسی داستان گیله مرد با تكیه بر عوامل نمایشی شدن داستان/ عسكر صلاحی، ابراهیم رنجبر، ندا نبی زاده اردبیلی 

روایات بندهشی، زمینه گفتمانی استعاره های شاهنامه/سیدعلی قاسم زاده ، علی قلی نامی 

بررسی اندیشه خیام در چهارچوب چهار حقیقت شریف در بودیسم/ كلثوم قربانی جویباری

عناصر خیالی و سیر تحول آن در چهار نمونه شعری از سبك های مختلف/ یحیی كاردگر

تشابهات و تمایزات صورخیال بیدل دهلوی با نیما/ محمدحسین محمدی ، مهدی رضا كمالی بانیانی

بررسی ساختاری- اسطوره ای همای و همایون خواجوی كرمانی/ وزیر مظفری ، سید اسعد شیخ احمدی ، تیمور مالمیر

فرآیندهای واجی همخوانی در گویش فریمانی بر پایه واجشناسی خود واحد/ اعظم میكده

پرسش و پاسخ در آثار ناصرخسرو/ امید وحدانی فر ، احمد امیری خراسانی ، فاطمه شكیبا 

صاحب امتیاز: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر كرمان

مدیر مسئول: دكتر محمود مدبری

سردبیر: دكتر احمد امیری خراسانی

یادآور می شود اين نشريه تا شماره 40 با نام نشريه ادب و زبان منتشر شده است .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612