کد خبر:6657
پ
sabkshenasi

شمارۀ 26 فصلنامۀ علمی – پژوهشی «سبك شناسي نظم و نثر فارسي»

تازه ترین شمارۀ فصلنامۀ علمی – پژوهشی «سبك شناسي نظم و نثر فارسي» سال هفتم، شماره 26، زمستان 1393منتشر شد.

میراث مکتوب – تازه ترین شمارۀ  فصلنامۀ علمی – پژوهشی «سبك شناسي نظم و نثر فارسي» سال هفتم، شماره 26، زمستان 1393منتشر شد.

در این شماره از فصلنامۀ «سبك شناسي نظم و نثر فارسي» مطالب زیر به چشم می خورد:       

    

نقد و بررسي ويژگيهاي امثال وحكم ديوان خاقاني/ جليل تجليل، ندا اسپيد

عنصر رنگ در شعر فرخي سيستاني و تحليل زيبائي شناسانه آنها/ كامران پاشايي فخري، پروانه عادل زاده ، محمد پاشايي، رسول كاظم زاده  

سير تحول اغراق در سبك خراساني/ معصومه پورجعفر چليكداني

بررسي چگونگي تحول سبك نوشتاري مطبوعات در دورۀ قاجار/ مهديه حمزه ئي

تصحيح انتقادي ديوان طرزي افشار و سبك شناسي شعر او/ ميثم حنيفي

بررسي تشبيه در شعر عشقي به عنوان يك ويژگي سبكي/ هادي حيدري نيا نايين، سيد حسين شهاب رضوي، علي محمد رفيعي  

معرفي محمد قلي سليم طهراني و خصايص سبكي ديوان وي/ احترام رضايي

جايگاه تصوف و عرفان در انديشه هاي سعدي و اثرپذيري او از انديشه هاي غزالي/ ناصر محسني نيا، مريم غفوريان  

نقد نثر درج الدرر(بر مبناي سبك شناسي ساختارگرا)/ احمد فتوحي نسب، زهرا اختياري، هادي وكيلي ، فرزاد قائمي    

بررسي وجوه ادبي زندگي و آثار جلال الدين دواني/ سيد محمد طباطبايي بهبهاني (منصور) ،عبدالرسول فروتن   

پالايش روحي(كاتارسيس) در منظومه خسرو و شيرين نظامي/ محمد صادق بصيري ،احمد اميري خراساني ، مليحه فلاح لاله زاري

تلميح اشخاص در ديوان مخفي/ نسرين فلاح

بررسي سبك شناسي منظومه خسرو و شيرين عبدالوهاب بن محمد-معموري/ احمدرضا يلمه ها، اكرم كشفي 

بررسي مسائل انتقادي در اشعار سيف الدين محمد فرغاني و دسته بندي آن مسائل بر اساس ديوان شاعر/ محمد مجوزي، سارا نظام دوست  

فقير دهلوي، معرفي نسخ خطي ديوان اشعار و طرز او/ غلامرضا مستعلي پارسا، محمد محمودي   

 بررسي كاركرد سبك شناسانه آرايه هاي ادبي/ عبدالرضا مدرس زاده 

سيماي اساطير در آيينه ديوان اشعار خواجو/ بهمن مديري

 موسيقي واژه ها در پيوند با تصاوير شعري مصطفي رحماندوست/ سعيد حسام پور، مهسا مومن نسب

 عجايب نامه ها و متون عجايب نامه اي: معرفي ساختاري متنها/ حميرا زمردي، فاطمه مهري

 بررسي و تحليل ويژگيهاي سبكي اخلاق قاسمي/ زهره نجفي، حميده ضيايي  

 بررسي سبك شناسانه غزليات خاقاني شرواني/ زينب نوروزي ، فاطمه محس            

 بررسي ارتباط احساس و عاطفه با داستان نويسي نوجوان با موضوعيت دفاع مقدس/ ابراهيم واشقاني فراهاني، معصومه ابراهيمي هژير  

 بررسي ومعرفي نسخه خطي جواهر خمسه درعقايد فرقه شطاريه/ علي زماني، فيروزه هاشمي

 مقالۀ غير سبك شناسي: بررسي اختلال شخصيت پارانويائي در بوسهل زوزني در تاريخ بيهقي/ شيرين صمصامي ،سميه عبدالهي

مقاله غير سبك شناسي: بررسي محتوايي روايت ابومسلم خراساني (با تاكيد بر ابومسلم نامه طرسوسي)/ حميد كرمي پور، مجيد خالقيان  

 نقد: نقد و بررسي مقاله «بازخواني و تصحيح ابياتي از قصيده بغداديه خاقاني (بر مدار نسخ چاپي)»/ يوسف اصغري بايقوت، مهدي دهرامي  

 پاسخ به نوشته نقد و بررسي مقاله بازخواني و تصحيح ابياتي از قصيده بغداديه خاقاني (بر مدار نسخ چاپي)/ هادي درزي رامندي، ناصر چك نژاديان

فصلنامۀ سبك شناسي نظم و نثر فارسي

مدیرمسئول: اميد مجد

سردبیر: فاطمه مدرسي

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612