کد خبر:10630
پ
basatin

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ علمی – تخصصی بساتین

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ علمی – تخصصی بساتین (مطالعات نسخه های خطی اسناد و متون کهن) سال سوم، شمارۀ اول – دوم (پیاپی 5 – 6) به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حسین متقی منتشر شد.

میراث مکتوب – شمارۀ جدید دوفصلنامۀ علمی – تخصصی بساتین (مطالعات نسخه های خطی اسناد و متون کهن) سال سوم، شمارۀ اول – دوم (پیاپی 5 – 6) به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حسین متقی منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از بساتین به شرح زیر است:

تجلی امام رضا (ع) در نگاره های فالنامۀ تهماسبی/ خشایار قاضی زاد و زهرا شاقلانی پور

نسخۀ نفیس زیارت نامۀ امام رضا (ع) به خط میرزا احمد شاملو/ حجت معماری و ناهید جعفری دهکردی

دو متن دربارۀ تعمیر گنبد امام رضا (ع) پس از زلزلۀ سال 1084 ق در خراسان/ رسول جعفریان

نگاهی بر مضامین وصفی مدایح امام رضا (ع) و مشهد رضوی در دیوان چاپ نشدۀ سبک هندی/ حجت معماری

معرفی حاجی ابرقوهی شاعر گمنام شیعی/ زهرا پارساپور و اکرم کرمی

مقدمه ای بر نسخه شناسی دستنویس دوباره تاریخ نگاری شدۀ قرآن دانشگاه توبینگن/ عبدالامیر جابری زاده

مقدمه و تصحیح نسخۀ خطی منتخب الخصال/ علی عزیزپوریان

تحلیل و بررسی نسخه های خطی کتابخانۀ مدرسۀ علمیۀ جعفریۀ زُهان/ علی اکبر عباسی

ارزیابی کیفی وب سایت های فارسی زبان در حوزۀ نسخ خطی/ فائزه السادات طباطبایی امیری

معرفی، توصیف و تحلیل اجزاء نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری/ طیبه بهشتی

بررسی جلوه های بصری نسخۀ هفت اورنگ جامی در موزۀ ملی ملک/ مرضیه علی پور

معرفی نسخۀ خطی کتاب شیخ صنعان سرودۀ مامقانی/ محمد مهدی پور و حنانه ملکی توانا

سرنوشت یک نسخۀ خطی کرمانجی معتبر در بدشانسی یا بدشِناسی/ هادی بیدکی

نگاهی به دستنویس دیوان وحدت موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران/ هومن یوسفدهی

چکیده مقالات به عربی

چکیده مقالات به انگلیسی

صاحب امتیاز: حسین متقی

سردبیر: عبدالحسین طالعی

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612