کد خبر:7398
پ
maskob

شاهنامه خوانی یا شاهنامه دانی مرور و معرفی کتاب «شاهنامه در دو بازخوانی»

کتاب شاهنامه در دو بازخوانی مجموعه ای است از حاشیه نگاشتهای شاهرخ مسکوب بر دو شاهنامۀ چاپ مسکو و بروخیم در دو دورۀ زمانی مختلف که اخیراً به کوشش مهری بهفر به چاپ رسیده است.

میراث مکتوب – کتاب شاهنامه در دو بازخوانی مجموعه ای است از حاشیه نگاشتهای شاهرخ مسکوب بر دو شاهنامۀ چاپ مسکو و بروخیم در دو دورۀ زمانی مختلف که اخیراً  به کوشش مهری بهفر به چاپ رسیده است.

بهفر در سرآغاز کتاب در باب دلیل نشر آن می نویسد:

انگیزۀ انتشار یادداشتهای اشخاص طبعاً این نیست که بر اعتبار و اهمیت آنها بیفزاید. مسأله فراهم آمدنِ تصویری کاملتر از آنها و امکان درک و شناختِ بهترشان است. مسأله حفظ نوشته ها و یادداشت های به میراث مانده است و اینکه به خصوص ما، حفظ نوشته ها و یادداشت های شخصی و غیرشخصی را مشق کنیم و دور انداختن و از بین بردنِ نوشته ها با معیار ارزش داورانۀ سلیقه و پسند خودمان را به کنار نهیم.

مشقی برای نگه داشتن نوشته ها، خاطره ها، عکسها، نامه ها و … (بهفر، ص دو).

متن کامل این مقاله نوشتۀ نغمه دادور که در تازه ترین شمارۀ دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ سوم و چهارم مرداد – آبان 1393) منتشر شده است اینجا بخوانید.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612