کد خبر:6093
پ
sirenevesan

سیره نویسان و قرآن

در این کتاب با مراجعه به منابع کهن و جدید سیره‌نویسی روند مراجعه به قرآن در مطالعات مربوط به سیره نبوی بررسی و پی‌گیری شده.

میراث مکتوب – در این کتاب با مراجعه به منابع کهن و جدید سیره‌نویسی روند مراجعه به قرآن در مطالعات مربوط به سیره نبوی بررسی و پی‌گیری شده و سیر تطور آن و افزایش و گسترش مراجعه به قرآن توسط سیره‌نویسان از لحاظ کمیت و کیفیت نشان داده شده است.

قرآن و سیره نبوی که دو پایه این تحقیق است، دو عنصر بسیار مهم و تأثیرگذار در زندگی و بالندگی جوامع اسلامی به شمار می‌رود.

سیره‌نویسی نیز شاخه‌ای کهن و مهم از تاریخ‌نگاری است که به جهت محور قرار گرفتن رفتار و کردار رسول خدا (ص) در آن، تأثیر شایانی در چگونگی زیست مسلمانان داشته است.

در این کتاب با مراجعه به منابع کهن و جدید سیره‌نویسی روند مراجعه به قرآن در مطالعات مربوط به سیره نبوی بررسی و پی‌گیری شده و سیر تطور آن و افزایش و گسترش مراجعه به قرآن توسط سیره‌نویسان از لحاظ کمیت و کیفیت نشان داده شده است.

وظیفه اصلی این اثر، بررسی سیر تطور استناد سیره نویسان به آیات قرآنی است و بر بر آن است تا با جستجو در منابع سیره رسول خدا (ص) آغاز و انجام این روند را روشن ساخته و ادوار ویژگی‌های هر دوره را روشن نماید. اعتماد به آنچه در کتاب‌های سیره بر جای مانده، نیازمند بازخوانی مجدد روایات موجود در منابع اسلامی و دست یافتن به هسته اولیه روایاتی است که در طول تاریخ دستخوش دگرگونی و افزوده‌هایی شده‌اند. پژوهش پیش روی در مسیر نشان دادن تحولات کتاب‌های سیره از دریچه بررسی آیات مورد استناد سیره نویسان بوده است.

در این بررسی آنچه مشخص می‌شود، روند رو به رشد استناد به آیات در کتاب‌های سیره و اثرپذیری آنها در این زمینه از جریانات دینی و سیاسی جامعه اسلامی است.

در این تحقیق برای نشان دادن سیر تطور استناد به قرآن، محتوای نگاشته‌های (مفقود یا موجود) دوازده تن از سیره‌نویسان بررسی شده است. (ص 1)

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: سیر تاریخی استناد سیره‌نویسان به قرآن

فصل سوم: گونه‌ها، شیوه‌ها و اهداف استناد سیره‌نویسان به قرآن

فصل چهارم: نقد و بررسی قرآنی گزارش‌های سیره‌نویسان

پیوست شماره 1: استناد رسول خدا به آیات قرآن

پیوست شماره 2: جدول استنادهای قرآنی پیامبر (ص)

پیوست شماره 3: استنادهای صحابه به قرآن

پیوست شماره 4: جدول موارد قرآنی عروة بن زبیر در کتاب‌های سیره و تفسیر

پیوست شماره 5: موارد قرآنی ابن شهاب زهری از غیر طریق عروة

پیوست شماره 6: موارد قرآنی بیهقی در دلائل النبوة

منابع.

داداش نژاد: منصور، سیره نویسان و قرآن، قم،  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1393.

منبع: کتابخانه تخصصی تاریخ ایران و اسلام

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612