کد خبر:9691
پ
sanad

سندی به خط عبدالرحیم خان خانان

عبدالرحیم خان خانان (964 – 1036 ق) سپهسالار اکبرشاه و جهانگیر گورکانی وزیر کاردان، مترجم زبان دان، منجم ذوفنون و موسیقی دان و شاعر هنرور پارسی گوی ایرانی نژاد هند بود.

میراث مکتوب – عبدالرحیم خان خانان (964 – 1036 ق) سپهسالار اکبرشاه (949 – 1014 ق) و جهانگیر گورکانی (976 – 1036 ق) وزیر کاردان، مترجم زبان دان، منجم ذوفنون و موسیقی دان و شاعر هنرور پارسی گوی ایرانی نژاد هند بود.

او کتابخانه ای داشت که آثار فراوانی از فارسی و عربی و هندی در آن گرد آورده بود و به تربیت شاعران و هنروران و موسیقی دانان می پرداخت. این مقاله سخنی است از مرارت های فراهم آمدن خمسۀ امیرخسرو دهلوی به خط سلطانعلی مشهدی در سال های نخست سدۀ یازدهم و یاریگران وی در گردآوری آن و نیز بیان دو دیدگاه تاریخی دربارۀ وی، روایتی به زبان عبدالرحیم و دیگر روایتی از زبان صاحب اکبرنامه.

متن کامل این مقاله نوشتۀ سید امیر منصوری که در شمارۀ جدید مجلۀ شبه قاره (شمارۀ چهارم، پیاپی 5، پاییز ـ زمستان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612