کد خبر:2160
پ
bbannaer

رکن دوم تذکره میرتقی

محمدحسین اسلام پناه در یادداشتی ضمیمه ۲۴ آینه میراث را که با عنوان میرتذکره به چاپ رسیده، بررسی کرده است.

میراث مکتوب – محمدحسین اسلام پناه در یادداشتی ضمیمه ۲۴ آینه میراث را که با عنوان میرتذکره به چاپ رسیده، بررسی کرده است.
اسلام پناه در بخشی از این یادداشت می نویسد: در نشریه آینه میراث ضمیمه ۲۴ احوال و آثار میرتذکره ضمن توصیف ارکان تذکرۀ خلاصه الاشعار و … از فقدان رکن دوم این چنین سخن رفته است.
از مطالب رکن دوم جز ترجمۀ مستقل احوال سرایندگان در نسخه «ایندیا آفیس» و شرح احوال و ابیاتی پراکنده در دستنویس های موجود و قابل دسترس در ایران چیزی یافت نشد. جز ترجمه احوالی پراکنده از ۲۶ شاعر این بخش نسخه ای در دست نیست بنابراین به نظر می رسد نسخه اساس این بخش یا بطور کلی از دست رفته و یا میرتذکره در نگارش این بخش توفیق نیافته است که حدس دوم نزدیک به یقین است»
خوشبختانه حقیر در دوران فعالیت به صحافی سنتی از جمله کتبی که دیده ام رکن دوم این تذکره است در نسخه ای منقح و پاکیزه به قطع رحلی کوچک در ۵۸۲ صفحه ۴ ستونی، هر صفحه ۲۴ سطر نستعلیق ریز با عناوین شنجرف به کتابت علیجان بن شمس الدین حاجی در سال ۹۹۳ هجری قمری شامل ترجمۀ احوال ۳۴ نفر شاعر که با سعدی شروع می شد و از شرح حال او صفحاتی از اول افتادگی دارد. جدول ضمیمه شامل اسامی شاعران، تعداد صفحات اختصاص داده شده به هر شاعر و تعداد ابیات تقریبی صاحب ترجمه است. از شاعران مذکور در جدول مربوط به این رکن در «میرتذکره» صفحات ۹۵ تا ۹۸ شاعران ردیف بای ۶، ۹، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۳۳، ۳۴، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۱ و ۴۲ در نسخه خطی وجود ندارند، در جدول رکن دوم «میرتذکره» دیده نمی شوند.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612