کد خبر:6809
پ
lashkarkeshi

روایت لشکرکشی اسکندر به ایران

کتاب لشکرکشی اسکندر به ایران مجموعه از از هفت کتاب با فصل های متعدد است و شرح کشورگشایی اسکندر را در آسیا روایت می کند.

میراث مکتوب – کتاب لشکرکشی اسکندر به ایران مجموعه از از هفت کتاب با فصل های متعدد است و شرح کشورگشایی اسکندر را در آسیا روایت می کند. دکتر صنعتی زاده هفت فصل آن را که رخدادهای مربوط به ایران را شامل می شد و برای خوانندۀ ایرانی کشش داشت برای ترجمه انتخاب کرده بود. دکتر روشنک آذری نیز ترجمۀ کتاب را با اصل انگلیسی مطابقت داده است و خلاصه ای از رویدادهای هفت فصل را در آغاز کتاب بر این اثر افزوده است. نمایۀ کاملی از اعلام اشخاص، جاها و اقوام را در پایان این کتاب ارائه کرده است.

 

خلاصه ای از شرح هفت بخش کتاب را در ادامه می خوانید:

کتاب 1 – مرگ فیلیپ و جانشینی اسکندر، جنگ های اسکندر با تراکیان و قبایل دیگر، تخریب شهر «گتا»، شورش «کلیتوس» و «گلوسیاس»، شورش شهر «تبس»، رویارویی اسکندر با آتنی ها، گذر اسکندر از «هلسپونت»، دیدار شهر «تروا»، جنگ «گرانیکوس»، تدارک قشون، شکست ایرانیان، اسکندر در «سادرین» و «افسوس»، محاصره و تسخیر «میلتوس» و «هالیکارناسوس»، اسکندر در «لیکیه» و «پامفیلیا»، اسکندر در فریقیه.

کتاب 2: تسخیر «متیلینه» توسط ایرانیان، مرگ «ممنون»، تسخیر «تندوس» توسط ایرانیان، اسکندر در «گوردیوم»، فتح مقدونیه، بیماری اسکندر در «ترسوس»، پیشروی اسکندر به «میراندروس» و به مقابله برخواستن داریوش، داریوش در «ایسوس»، شکست داریوش و فرار وی، برخورد مناسب با خانوادۀ داریوش، فتح فنیقیه توسط اسکندر، نامۀ داریوش و پاسخ اسکندر، ستایش هرکول در شهر صور، فتح صور، محاصره

کتاب 3 : پیروزی بر مصر، بنیان گذاری اسکندریه، بازدیدی از معبد «آمون»، حرکت به سمت سوریه، عبور از دجله و فرات، توصیف لشکر داریوش در «اربلا»، تاکتیک های اسکنر، فرار داریوش از جنگ اربلا، تعقیقب داریوش و فرار او به ماد، پیشروی اسکندر به سوی بابل و شوش، انقیاد «اکسیان» ها، شکست آریو برزن و تسخیر پرسپولیس، پیشروی اسکندر به سوی ماد و پارت، گذر از دروازه های کاسپین (خزر)، به قتل رسیدن داریوش، لشکرکشی به «هیرکانیه»، پیشروی به سوی «باکتریا»، همکاری «ساتی برزن» با «بسوس»، گذر اسکندر از هندوکش، تسخیر «باکتریا» و تعقیب و دستگیری «بسوس».

کتاب 4 : شورش سغدیان، شورش سکاها، مبارزات «سپیتامان»، قتل «کلیتوس»، مباحثات «کالیستنس» و «آناخارسوس»، دسیسۀ «پاگس»، اتحاد با «سکاها» و «خوارزمیان»، انقیاد سغدیان، شکست و مرگ «سپیتامان»، پناه گرفتن «اکسیارتس» در سغد و تسخیر قلعه توسط اسکندر و ازدواج وی با «رکسانا»، تسخیر قلاع دیگر، رسیدن اسکندر به رودخانۀ کابل و استقبال «تاکسیلان»ها از وی، شکست «آسپاسیان»، محاصرۀ «ماساگا» و «اورا» ، تسخیر «بازیره» رسیدن به «ایندوس» (رودخانه).

کتاب 5 : اسکندر در شهر «نیسا»، گذر از «ایندوس»، کوه ها و رودخانه های آسیا، توصیف کلی هندوستان، شیوۀ پل زنی بر روی رودخانه، رفتن به سوی رودخانۀ «هیداسپ»، سد راه اسکندر توسط «پروس»، گذر از «هیداسپ»، آرایش نظامی «پروس»، اتحاد با «پروس»، مرگ «بوسفالا»، پیروزی بر «گلوسیان»ها، گذر از رودخانۀ «آسین؟»، پیشروی «هیدراتوس»، تسخیر «سانگالا»، سر باز زدن لشکر اسکندر از پیشروی بیشتر، سخنرانی اسکندر.

کتاب 6: تدارکات سفر بازگشت از رودخانۀ «ایندوس»، گذر از رودخانه های «هیداسپ» و «آسین»، آرایش نظامی علیه «مالیان» ها، شورش «مالیان ها – زخمی شدن اسکندر – نگرانی سربازان برای اسکندر، جنگ علیه «اوکسیانوس» و «سامبوس»، فتح «پاتالا»، اکتشاف مشارع رودخانۀ ایندوس، جنگ علیه «اوریتانی»ها، گذر از بیابان «گادروسیا»، رنج لشکر در بیابان، گذر از «کارمانیا»، اسکندر در پارس ، بازسازی مقبرۀ کوروش.

کتاب 7 : نقشه های اسکندر، فیلسوفان هندی، ازدواج مقدونیان و ایرانیان، پاداش دهی به سربازان، حرکت به سوی دجله، اعتراض مقدونیان به اسکندر، آشتی بین سپاه و اسکندر، بازگشت ده هزار مقدونی به خانه به همراه «کراتروس»، «آمازون»ها، مرگ «هفاستیون»، سفیران کشورهای دور، اکتشاف دریای خزر، پیش بینی مرگ اسکندر، سفیران یونان، آماده سازی ناوگان برای حمله به عربستان، توصیف عربستان، سفر نثار خوس، توصیف فرات، استخدام ایرانیان در لشکر، بدیمنی نشانۀ مرگ اسکندر، تب اسکندر، شایعۀ مسوم کردن اسکندر، شخصیت اسکندر.

آریانوس: فلاویوس، لشکرکشی اسکندر به ایران: ترجمه: همایون صنعتی زاده با ویراستاری و بازبینی: روشنک آذری، زیر نظر: ژاله آموزگار ، تهران، بنیاد موقوفات افشار، 24 + 399 صفحه، شمارگان: 500 نسخه، قطع: وزیری، بها: 280000 ریال،

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612